Határozatok - 2015. május

157/2015.(V.11.) határozat    az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
158/2015.(V.28.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
159/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításának kiegészítése
160/2015.(V.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
161/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról
162/2015.(V.28.) határozat    az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentéséről
163/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2014. évi beszámolójáról
164/2015.(V.28.) határozat    a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról
165/2015.(V.28.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
166/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata csatlakozása a Nagykun Hagyományőrző Társuláshoz
167/2015.(V.28.) határozat    139/2015.(IV.30.) a civil szervezetek részére kiírt pályázatról szóló határozat módosítása
168/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
169/2015.(V.28.) határozat    a 2015. évi sport feladattervről
170/2015.(V.28.) határozat    a Dani Margit Sportcsarnok térítésmentes használatáról
171/2015.(V.28.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézmények fűtésmegosztásának tervezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
172/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és Öcsöd Nagyközség Önkormányzata között kötendő közgyűjteményi együttműködési megállapodásról
173/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és Tiszainoka Község Önkormányzata között kötendő közgyűjteményi együttműködési megállapodásról
174/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és Tiszakürt Község Önkormányzata között kötendő közgyűjteményi együttműködési megállapodásról
175/2015.(V.28.) határozat    testvér települési kapcsolat kialakítása Ópusztaszer Községgel
176/2015.(V.28.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról
177/2015.(V.28.) határozat    az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra belterületi utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról
178/2015.(V.28.) határozat    az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló pályázat sportlétesítmény felújítását célzó pályázat benyújtásáról
179/2015.(V.28.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
180/2015.(V.28.) határozat    Dr. Nagyné Dr. Péntek Mária háziorvossal kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
181/2015.(V.28.) határozat    Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek banki lekötéséről
182/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kérelméről
183/2015.(V.28.) határozat    a Tehetséggondozás Közalapítvány kérelméről
184/2015.(V.28.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
185/2015.(V.28.) határozat    Zana László intézményvezetői megbízására
186/2015.(V.28.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének tagintézmény-vezetői pályázata véleményezéséről
187/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
188/2015.(V.28.) határozat    Víziközmű társulat, lakástakarék-pénztári szerződést nem kötő tagjainak érdekeltségi hozzájárulásáról