Határozatok - 2018. Szeptember

 • 222/2018.(IX.06.) határozat a Képviselő-testület 2018. szeptember 6-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 223/2018.(IX.06.) határozat Tulajdonosi hozzájárulás a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai és Széchenyi lakótelepi épület tornatermeinek felújításához
 • 224/2018.(IX.06.) határozat Tulajdonosi hozzájárulás a Dani Margit Sportcsarnok (Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40. szám alatti) ingatlanra tervezett tárgyi eszköz beruházási, felújítási pályázat benyújtásához
 • 225/2018.(IX.06.) határozat „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó konyhatechnológiai eszközbeszerzésre kiírt ajánlati felhívás eredményéről
 • 226/2018.(IX.06.) határozat „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre
 • 227/2018.(IX.06.) határozat A kunszentmártoni 1056, 1058/2 és 1078/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekhatár rendezési megállapodás elfogadásáról
 • 228/2018.(IX.06.) határozat A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról
 • 229/2018.(IX.06.) határozat Támogató jegy kibocsátásáról
 • 230/2018.(IX.06.) határozat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatról
 • 231/2018.(IX.06.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
 • 232/2018.(IX.06.) határozat a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 233/2018.(IX.20.) határozat Kunszentmárton, Nádor utcai zsidó temetőben kerítés építése pályázatról
 • 234/2018.(IX.20.) határozat A 2018/2019-es tanévre kiírt középiskolások tanulmányi ösztöndíjának elbírálásáról
 • 235/2018.(IX.20.) határozat A felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak, tanulmányi ösztöndíjra 2018/2019. tanév I. félévre kiírt pályázat benyújtási határidejének meghosszabbításáról