Határozatok - 2017. Október

 • 245/2017. (X.04.) határozat a „Vállalkozási szerződés Kunszentmárton belterületi utak, járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
 • 246/2017. (X.04.) határozat A Képviselő-testület 132/2016.(V.18.) számú határozatának módosításáról
 • 247/2017.(X.04.) határozat A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. tagi kölcsön iránti kérelméről
 • 248/2017.(X.26.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 249/2017.(X.26.) határozat a nevelési-oktatási intézmények munkájáról 
 • 250/2017.(X.26.) határozat A 2018-2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
 • 251/2017.(X.26.) határozat az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 252/2017.(X.26.) határozat Az önkormányzati intézményeket érintő létszámstop elrendeléséről
 • 253/2017.(X.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
 • 254/2017.(X.26.) határozat a helyi iparűzési adó mentességről 
  255/2017.(X.26.) határozat Az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok támogatásáról
 • 256/2017.(X.26.) határozat A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg felhasználásáról
 • 257/2017.(X.26.) határozat Dr. Peret Adrian Dimitru fogorvossal kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
 • 258/2017.(X.26.) határozat A Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérése, felújítási kivitelezési tervdokumentáció készítése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
 • 259/2017.(X.26.) határozat „Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése” című projekt engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére beérkezett ajánlatokról
 • 260/2017.(X.26.) határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” elnevezésű projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére beérkezett ajánlatokról
  261/2017.(X.26.) határozat a kóbor ebek befogásával összefüggő feladatok ellátásáról
 • 262/2017.(X.26.) határozat a Kossuth Lajos utcai fák pótlásának I. üteméről
 • 263/2017.(X.26.) határozat a Kunszentmárton, Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlan (Gimnázium) önkormányzat általi részleges használatáról szóló megállapodásról
 • 264/2017.(X.26.) határozat a Széchenyi lakótelepi iskolaépület érintésvédelmi javítási munkálatairól
 • 265/2017.(X.26.) határozat A Kunszentmárton, Szentesi út 2434 hrsz-ú ingatlan (malom) tulajdonjogának  felajánlásáról
 • 266/2017.(X.26.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata által a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázaton elnyert támogatás és felajánlott önrész előirányzatának a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak történő átadásáról
 • 267/2017.(X.26.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata által a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására (2017)” benyújtott pályázaton elnyert támogatás előirányzatának a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak történő átadásáról
 • 268/2017.(X.26.) határozat rendezvénykellékek cseréjéről
 • 270/2017.(X.26.) határozat a Széchenyi lakótelepi óvoda felújítási pályázat beadásához tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról
 • 271/2017.(X.26.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 272/2017.(X.26.) határozat a térfigyelő kamerarendszer 2018. évi bővítésének előkészítéséről
 • 273/2017.(X.26.) határozat Bozsó Zsuzsanna rendkívüli települési támogatás elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
 • 274/2017.(X.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról