Határozatok - 2017. Február

 • 31/2017.(II.16.) határozat két ülés közötti eseményekről

 

 • 32/2017.(II.16.) határozat Kunszentmárton településrendezési terv módosításának véleményezéséről

 

 • 33/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 • 34/2017.(II.16.) határozat a 2015-2016. évben végrehajtott energetikai fejlesztések, beruházások eredményéről

 

 • 35/2017.(II.16.) határozat Az Önkormányzat rövid-, és középtávú útépítési-, útfelújítási, járdaépítési tervéről

 

 • 36/2017.(II.16.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről

 

 • 37/2017.(II.16.) határozat a köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára vonatkozó megállapodásról

 

 • 38/2017.(II.16.) határozat a Dani Margit Sportcsarnok használatáról szóló megállapodásról

 

 • 39/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága engedélyezett létszámáról

 

 • 40/2017.(II.16.) határozat Városi Egészségügyi Központ Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitásának átcsoportosításáról

 

 • 41/2017.(II.16.) határozat I. Világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtásáról

 

 • 42/2017.(II.16.) határozat Az EFOP-1.2.11-16  kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhíváson való részvételről 

 

 • 43/2017.(II.16.) határozat Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukurális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről

 

 • 44/2017.(II.16.) határozat Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről 
 • 45/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Szent Márton Alapítvány között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 • 46/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Munkanélküliek és Családsegítők Szociális, Kulturális Alapítványa között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 • 47/2017.(II.16.) határozat Az Epreskerti Óvoda utcai kerítés felújítás, részleges újjáépítése tárgyban hozott 266/2016.(IX.22.) önk. határozat módosításáról

 • 48/2017.(II.16.) határozat Az Önkormányzat tulajdonban álló kunszentmártoni 1058/2 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása tárgyú pályázati felhívás eredményéről

 • 49/2017.(II.16.) határozat Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről

 • 50/2017.(II.16.) határozat A KEOP-1.2.0/2f/09-2011-0003 azonosítószámú, „Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon” elnevezésű projekttel kapcsolatos újabb pénzügyi korrekció visszafizetéséről

 • 51/2017.(II.16.) határozat a 2017. évi városi rendezvényekről és testvérvárosi rendezvényekről szóló tájékoztató elfogadásáról

 • 52/2017.(II.16.) határozat  a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzatot képviselő tag megválasztásáról

 • 53/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervéről

 • 54/2017.(II.16.) határozat Kunszentmárton központjában új parkolóhelyek létesítéséről 

 • 55/2017.(II.16.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról