1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Módosító rendeletek: 12/2017.(IV.28.)