Határozatok - 2016. November

296/2016.(XI.22.) határozat    a „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítása
297/2016.(XI.22.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
298/2016.(XI.22.) határozat    a Megyei Agrárkamara termőföld adás-vétele tárgyában JNSZ01-02026-13/2016. számon kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
299/2016.(XI.24.) határozat    a Megyei Agrárkamara termőföld adás-vétele tárgyában JNSZ01-02026-14/2016. számon kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
300/2016.(XI.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
301/2016.(XI.28.) határozat    a 2016. évi adó ügyi feladatok végrehajtásáról
302/2016.(XI.28.) határozat    A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
303/2016.(XI.28.) határozat    a 400/2009.(XII.10.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Kunszentmárton város településszerkezeti tervének módosításáról
304/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének újabb módosításáról
305/2016.(XI.28.) határozat    pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről
306/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton város rekultivált kommunális szilárd hulladéklerakó egységes üzemeltetési (utógondozási) tervének elkészítéséről
307/2016.(XI.28.) határozat    a Jegyzői jogkörben elrendelt végrehajtási költségekről
308/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2017. évi bérleti díjáról
309/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága közötti engedményezési szerződés módosításáról
310/2016.(XI.28.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal között kötött – a Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. és Deák Ferenc u. 2. szám alatt lévő ingatlanok – üzemeltetési  megállapodása  módosításáról
311/2016.(XI.28.) határozat    A megyei foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó Paktumszervezeti tagságra való felkérésről
312/2016.(XI.28.) határozat    a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
313/2016.(XI.28.) határozat    A közétkeztetési feladatokra kötött vállalkozási szerződés módosításáról
314/2016.(XI.28.) határozat    a közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
315/2016.(XI.28.) határozat    a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat együttműködési szándéknyilatkozat megújításáról
316/2016.(XI.28.) határozat    A Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről
317/2016.(XI.28.) határozat    A Tiszazugi LEADER Egyesület tagi kölcsön kérelméről
318/2016.(XI.28.) határozat    az internetes újság működéséről
319/2016.(XI.28.) határozat    A Szent Imre herceg úton kialakított kijelölt gyalogos-átkelő helyek körüli közlekedési változásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
320/2016.(XI.28.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila polgármester beszámolójának elfogadásáról
321/2016.(XI.28.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
322/2016.(XI.28.) határozat    A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati 
323/2016.(XI.28.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a LANTOS Print Kft. közötti – a Kunszentmártoni HÍR-LAP újság főszerkesztői és nyomdai feladatairól szóló – megbízási szerződés felmondásáról
324/2016.(XI.28.) határozat    a Bursa Hungarica Ösztöndíjak elbírálásáról
325/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata részére felajánlott Kunszentmárton, Batthyány u. 23. szám alatti ingatlanról
326/2016.(XI.28.) határozat    Papp Lászlóné  5440 Kunszentmárton, Károlyi Mihály utca 18. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás  elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
327/2016.(XI.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról