Határozatok - 2014. December

308/2014.(XII.11.) határozat a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
309/2014.(XII.11.) határozat két ülés közötti eseményekről
310/2014.(XII.11.) határozat a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről
311/2014.(XII.11.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
312/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejövő Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására vonatkozó együttműködési megállapodásról
313/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Rekultivált Hulladéklerakója 2014. éves összefoglaló jelentésének elkészítéséről
314/2014.(XII.11.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. működési támogatási kérelméről
315/2014.(XII.11.) határozat    A Kunszentmártoni Vízmű Kft-től a végelszámolást követően a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága által átvett eszközök hasznosítására
316/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
317/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről 
318/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött ingatlanairól
319/2014.(XII.11.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila polgármester külön juttatásának megállapításáról
320/2014.(XII.11.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
321/2014.(XII.11.) határozat    A Tiszazugi LEADER Egyesület kérelméről
322/2014.(XII.11.) határozat    A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. további működtetésével kapcsolatos tervekről szóló tájékoztató elfogadásáról
323/2014.(XII.11.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlan idegenrendészeti célból történő felajánlásáról
324/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
325/2014.(XII.30.) határozat    a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról
326/2014.(XII.30.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása átalakításának kezdeményezéséről