Határozatok - 2014. Október

236/2014.(X.02.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt során a befejezési határidő hosszabbítás miatt szükségessé váló munkaszerződések meghosszabbításáról szóló 157/2014.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
237/2014.(X.02.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 109/2014.(V.09.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
238/2014.(X.02.) határozat    A Tiszazugi Turizmus Szövetség támogatás iránti kérelméről
239/2014.(X.02.) határozat    2015. évi közvilágítási célú villamos energia beszerzésre vonatkozó eljárás megindításáról
240/2014.(X.02.) határozat    Tájékoztatás az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” elnevezésű nyertes pályázatról
241/2014.(X.02.) határozat    Belterületi utak, útalapok karbantartásáról, javításáról
242/2014.(X.22.) határozat Jauernik István képviselő elnökké választásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba
243/2014.(X.22.) határozat Imrei István képviselő taggá választásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba
244/2014.(X.22.) határozat Dr. Szabó Péter képviselő taggá választásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba
245/2014.(X.22.) határozat Dr. Sári László kültaggá választásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba
246/2014.(X.22.) határozat Kiss Sándor kültaggá választásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba
247/2014.(X.22.) határozat Dr. Fazekas Margit képviselő elnökké választásáról az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságba
248/2014.(X.22.) határozat Gácsiné Bozsik Magdolna képviselő taggá választásáról az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságba
249/2014.(X.22.) határozat Sárközi György képviselő taggá választásáról az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságba
250/2014.(X.22.) határozat Séra Erzsébet kültaggá választásáról az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságba
251/2014.(X.22.) határozat Cseh-Niczky Nikolett kültaggá választásáról az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságba
252/2014.(X.22.) határozat Gácsiné Bozsik Magdolna képviselő elnökké választásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
253/2014.(X.22.) határozat Dr. Fazekas Margit képviselő taggá választásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
254/2014.(X.22.) határozat Dr. Szabó Péter képviselő taggá választásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
255/2014.(X.22.) határozat Tóthné Barna Mária kültaggá választásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
256/2014.(X.22.) határozat Dr. Dósa Hajnal kültaggá választásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
257/2014.(X.22.) határozat Szabó Zoltán képviselő elnökké választásáról az Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottságba
258/2014.(X.22.) határozat Imrei István képviselő taggá választásáról az Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottságba
259/2014.(X.22.) határozat Jauernik István képviselő taggá választásáról az Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottságba
260/2014.(X.22.) határozat Veres István kültaggá választásáról az Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottságba
261/2014.(X.22.) határozat Kasza József kültaggá választásáról az Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottságba
262/2014.(X.22.) határozat Fazekas János alpolgármesterré választásáról
263/2014.(X.22.) határozat Imrei István tanácsnok választásáról
264/2014.(X.22.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester illetményének megállapítására
265/2014.(X.22.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester költségtérítésének megállapítására
266/2014.(X.22.) határozat Fazekas János társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
267/2014.(X.22.) határozat Fazekas János társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapítására
268/2014.(X.28.) határozat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének módosításáról
269/2014.(X.28.) határozat a 2014. évi őszi rendkívüli belvízveszély elhárítása Kunszentmártonban tárgyú vis maior megállapodás aláírásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
270/2014.(X.28.) határozat a "2014. évi őszi rendkívüli belvízveszély elleni védekezés, valamint a nagy mennyiségű csapadék következtében károsodott épületek helyreállítása Kunszentmártonban” tárgyú pályázathoz szükséges műszaki szakértői nyilatkozat megrendeléséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
271/2014.(X.28.) határozat a „2014. évi őszi rendkívüli belvízveszély elleni védekezés, valamint a nagy mennyiségű csapadék következtében károsodott épületek helyreállítása Kunszentmártonban” tárgyú vis maior pályázat benyújtásáról
272/2014.(X.28.) határozat ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban elnevezésű pályázatról
273/2014.(X.28.) határozat ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat megvalósításáról