Határozatok - 2014. Július

173/2014.(VII.10.) határozat    Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott javaslatokra tett intézkedési terv elfogadásáról
174/2014.(VII.10.) határozat A M-U-T- Hungária Kft. felé érvényesítendő késedelmi kötbérről
175/2014.(VII.10.) határozat    A Polgármester-alpolgármester támogatási kerete jogcímek közötti átcsoportosításról
176/2014.(VII.10.) határozat    A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
177/2014.(VII.10.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatott eljárás eredményéről
178/2014.(VII.10.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján új eljárás megindításáról
179/2014.(VII.10.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről
180/2014.(VII.10.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredményéről
181/2014.(VII.10.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
182/2014.(VII.10.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
183/2014.(VII.10.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló (kunszentmártoni 2732 hrsz-ú) Bercsényi utcai volt általános iskola használatba adásáról
184/2014.(VII.10.) határozat    A Bölcsőde udvarán lévő balesetveszély megszüntetéséről
185/2014.(VII.10.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F pályázaton való induláshoz szükséges szerződésekről
186/2014.(VII.10.) határozat    A Kunszentmártoni Torna Egylet támogatásáról
187/2014.(VII.31.) határozat    KEOP pályázatok napelemes erőműveihez előzetes villamos tervek készítéséről
188/2014.(VII.31.) határozat    Kunszentmárton közigazgatási területén megépített ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában fizetendő közművesítési hozzájárulásról szóló 77/2011.(III.24.) határozat módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
189/2014.(VII.31.) határozat    A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 azonosítószámú, Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon elnevezésű projekt pénzügyi forrásösszetételéről
190/2014.(VII.31.) határozat    Kishajó kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú építési beruházásához kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
191/2014.(VII.31.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatott új eljárás eredményéről
192/2014.(VII.31.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján új eljárás megindításáról
193/2014.(VII.31.) határozat    A 2014.06.26-i határozat módosítása a volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásáról
194/2014.(VII.31.) határozat    Belterületi utakhoz engedélyezési tervdokumentáció készítéséről.
195/2014.(VII.31.) határozat    Belterületi utak, útalapok karbantartásáról, javításáról.
196/2014.(VII.31.) határozat    A Képviselő-testület 183/2014. (VII.10.) számú határozatának módosításáról
197/2014.(VII.31.) határozat    a Kunszentmártoni Torna Egylet Kosárlabda Szakosztály támogatásáról
198/2014.(VII.31.) határozat    A M-U-T- Hungária Kft. felé érvényesítendő késedelmi kötbérről
199/2014. (VII.31) határozat    A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről