Határozatok - 2014. Június

139/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2013. évi beszámolójáról
140/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. támogatási kérelméről
141/2014.(VI.12.) határozat    a volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásról
142/2014.(VI.12.) határozat    Víziközmű Társulat megszűnésével kapcsolatosan keletkezett követelésekről
143/2014.(VI.12.) határozat    A kunszentmártoni 1. számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet fogorvosi alapellátásának Szelevény Község Önkormányzatával történő társulási formában történő ellátásáról
144/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
145/2014.(VI.12.) határozat    Az I. Kunszentmártoni Kulturális Fesztivál megrendezésére benyújtott pályázathoz szükséges megnövekedett önerő biztosításáról
146/2014.(VI.16.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázati kiírásra benyújtandó pályázat elkészítéséről
147/2014.(VI.26.) határozat    a Kunszentmárton Városi Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról
148/2014.(VI.26.) határozat    a Városi Polgárőrség 2013. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
149/2014.(VI.26.) határozat    a volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásról
150/2014.(VI.26.) határozat    a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadásáról.
151/2014.(VI.26.) határozat    az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelettervezetről
152/2014.(VI.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Tervének (Local Agenda 21.) módosításáról
153/2014.(VI.26.) határozat    a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatal épülethibáinak kijavításáról
154/2014.(VI.30.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
155/2014.(VI.30.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ,Helytörténeti Múzeum látványraktáránál végzendő építési és tereprendezési munkákról
156/2014.(VI.26.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ,Dani Margit Sportcsarnok villamossági karbantartására
157/2014.(VI.26.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt során a befejezési határidő hosszabbítás miatt szükségessé váló munkaszerződések meghosszabbításáról
158/2014.(VI.26.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyban megkötött megbízási szerződésről
159/2014.(VI.26.) határozat    a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
160/2014.(VI.26.) határozat    a menetrendszerű buszjáratok főtérig történő közlekedéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
161/2014.(VI.26.) határozat    a kungyalui kultúrház életveszélyességét megszüntető építési munkákról
162/2014.(VI.26.) határozat    a nagyrévi 0105 hrsz-ú erdő ingatlanból az önkormányzat tulajdonát képező 42/19614-ed tulajdoni illetőség értékesítéséről
163/2014.(VI.26.) határozat    az UniTrade Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub támogatásáról
164/2014.(VI.26.) határozat    a HEXAKER Kft. által végzett 2013. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadásáról
165/2014.(VI.26.) határozat    „Tégy egy lépést az egészségedért” - Az egészség kincs, ezért tegyünk érte, hogy megőrizzük elnevezésű, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1609 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó megbízási szerződés 1. számú módosításáról
166/2014.(VI.26.) határozat    az intézmények közötti létszám átcsoportosításról
167/2014.(VI.26.) határozat    Hajas Tiborné 5440 Kunszentmárton, Béla király u. 6. szám alatti lakos közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő  elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
168/2014.(VI.26.) határozat    Sindel Edit tulajdonában álló Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 38/C.  I em. 8. szám alatti lakás megvételéről
169/2014.(VI.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
170/2014.(VI.26.) határozat    a Bercsényi utcai volt általános iskola ingatlan hasznosításáról
171/2014.(VI.26.) határozat    A Szent Márton Plébánia által bejelentett, a 2013. augusztus 1. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos felelősség elismeréséről
172/2014.(VI.26.) határozat    A kunszentmártoni 2247 hrsz-ú, és a kunszentmártoni 2227 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe vételére irányuló kérelemről