Határozatok - 2016. Július

204/2016.(VII.14.) határozat    A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról

205/2016.(VII.20.) határozat    TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

206/2016.(VII.20.) határozat    a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló megállapodás módosításáról

207/2016.(VII.20.) határozat    a kunszentmártoni 1099 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről

208/2016.(VII.20.) határozat    a kunszentmártoni 2414/1 helyrajzi számú ingatlanból összesen 20 253 m2 alapterületű ingatlanrész hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredményéről

209/2016.(VII.20.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

210/2016.(VII.20.) határozat    a 2016. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról

211/2016.(VII.20.) határozat    Az önkormányzat 2016. évi költségvetése dologi kiadások terhére jóváhagyott uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése előirányzatának módosításáról

212/2016.(VII.20.) határozat    A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg terhére kátyúzási és útfelújítási munkák elvégzésére

213/2016.(VII.20.) határozat    Az Epreskerti Óvoda új utcai kerítés építése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről

214/2016.(VII.20.) határozat    a Kunszentmártoni Torna Egylet Sakk Szakosztályának kérelméről

215/2016.(VII.20.) határozat    az M44-es gyorsforgalmi út útkezelői lehatárolásáról

216/2016.(VII.20.) határozat    A Kunszentmárton, Vég utca 33. (kunszentmártoni 1074 hrsz) szám alatti ingatlanra vonatkozó fióktelep használati hozzájárulásról

217/2016.(VII.20.) határozat    A Kunszentmárton, Vég utca 33. (kunszentmártoni 1074 hrsz) szám alatti ingatlanra vonatkozó fióktelep használati hozzájárulásról 

218/2016.(VII.20.) határozat    Az E-C Energie Kft-vel, 2015. december 16. napján kötött Közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosításának kezdeményezéséről 

219/2016.(VII.20.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat előkészítési munkáinak ellátására közbeszerzési eljárás megindítása

220/2016.(VII.20.) határozat    a Kunszentmárton, Vég utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogáról

221/2016.(VII.28.) határozat    a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

222/2016.(VII.28.) határozat    az önkormányzat telekadóról és építményadóról szóló rendeleteinek felülvizsgálatáról