Határozatok - 2015. október

302/2015.(X.08.) határozat    a kunszentmártoni 07/42 helyrajzi számú ingatlan erdő alrészletén lévő fa értékesítéséről
303/2015.(X.15.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján és 2015. augusztus 6. napján kötött támogatási szerződések módosításáról 
304/2015.(X.15.) határozat    Közvilágítás korszerűsítéséről és bővítéséről (LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással)
305/2015.(X.29.) határozat    két ülés közötti eseményekről
306/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata Informatikai Biztonsági Politikája dokumentum elfogadására
307/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiájáról
308/2015.(X.29.) határozat    az adó ügyi feladatokról és az adóbevételek alakulásáról
309/2015.(X.29.) határozat    az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
310/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításával kapcsolatban beérkezett véleményekről és az egyeztetési eljárásról, továbbá a környezeti vizsgálat szükségességéről
311/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton településrendezési terv módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
312/2015.(X.29.) határozat    A polgármesteri keret összeg módosításáról
313/2015.(X.29.) határozat    Az alpolgármester kérelméről a városközpont díszkivilágítás kiépítésének folytatásáról
314/2015.(X.29.) határozat    Vízi Közmű Társulati hitel I. ütemének lezárásáról szóló tájékoztatóról
315/2015.(X.29.) határozat    Vízi Közmű Társulati hitel I. ütemének lezárásáról
316/2015.(X.29.) határozat    a 44-es – 442-es számú országos főútvonalak forgalmi csomópontjának megvilágításáról.
317/2015.(X.29.) határozat    A 2016. évre szóló közvilágítási célú villamos energia versenypiaci beszerzésére megindított eljárás eredményéről
318/2015.(X.29.) határozat    „Kunszentmárton Város közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges energia biztosításával” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
319/2015.(X.29.) határozat    a 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról
320/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton külterület 0532/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú (un. Kungyalui 0532/1-es) csatorna vízjogi fennmaradási engedélyeztetés műszaki tervdokumentáció megrendeléséről
321/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton önkormányzatának tulajdonában lévő csatornák, vízi létesítmények tulajdonba adásának kezdeményezéséről
322/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton 1. sz. (B-41OKK) víztermelőkút megszüntetéséről
323/2015.(X.29.) határozat    a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Szakmai Programjának  és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
324/2015.(X.29.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
325/2015.(X.29.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról
326/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton, Rákóczi u. 5. szám (197 hrsz.) alatti épület felújítási, karbantartási ügyéről
327/2015.(X.29.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó a Bozsik Kálmán fazekasmester kerámiáinak szerzeményezése című pályázat beadásáról
328/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozásáról a Nagykun Hagyományőrző Társuláshoz
329/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Város és Ópusztaszer Község közötti települési megállapodás jóváhagyásáról
330/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Város és Stryszawa lengyel város közötti testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról
331/2015.(X.29.) határozat    A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. szakmai beszámolójának elfogadásáról 
332/2015.(X.29.) határozat    A KÖRÖSKERT KFT.-vel kötött haszonbérleti szerződés 2. számú módosításáról szóló 279/2015.(IX.24.) számú határozat módosításáról
333/2015.(X.29.) határozat    A 185/2014.(VII.10.) képviselő-testületi határozat módosításáról
334/2015.(X.29.) határozat    A 218/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat módosításáról
335/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton Karmelita Rendház melletti romos Kálvária kőkereszt elé állítandó fénykereszt létesítéséről
336/2015.(X.29.) határozat    Pásztorné Réz Márta, Kunszentmárton, Állami Gazdaság Központ 68/2. szám alatti lakos telekvásárlási iránti kérelméről
337/2015.(X.29.) határozat    a TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft-nek nyújtott visszatérítendő támogatásról szóló tájékoztatóról
338/2015.(X.29.) határozat    A Kunszentmártoni Városgondnokság 2015. évi közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatásának elfogadásáról
339/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton város Fenntartható Energia Akcióprogramjának (SEAP) elkészítéséről szóló tájékoztatóról
340/2015.(X.29.) határozat    Bejárható Magyarország Kunszentmárton pályázati lehetőséről szóló tájékoztatóról
341/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton város új közigazgatási, információs és turisztikai térkép elkészítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóról
342/2015.(X.29.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
343/2015.(X.29.) határozat    Helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett kérelemről
344/2015.(X.29.) határozat    Tóth Istvánné 5440 Kunszentmárton, Alkotmány u.19/a.. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás  elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
345/2015.(X.29.) határozat    Tóth István 5440 Kunszentmárton, Alkotmány u.19/a.. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás  elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
346/2015.(X.29.) határozat    Kunszentmárton, Vég u 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás értékesítéséről
347/2015.(X.29.) határozat    Zana László intézményvezető vezetői megbízás lemondásáról
348/2015.(X.29.) határozat    Herczeg Józsefné intézményvezetői megbízásáról
349/2015.(X.29.) határozat    a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról