Határozatok - 2015. szeptember

250/2015.(IX.14.) határozat    A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) elfogadásáról
251/2015.(IX.14.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézmények fűtésmegosztásának kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
252/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Mi leszel, ha nagy leszel? Életpályákról és velejárókról” című pályázatról
253/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Étkezési szokások, illemszabályok az ősembertől a digitális bennszülöttekig a fazekasmesterség tükrében” című pályázatról
254/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Ez a lábam ez, ez, ez…” Rendszeres táncházak és kézműves foglalkozások Kunszentmártonban című pályázatról
255/2015.(IX.24.) határozat    a Tiszazug ivóvízminőség-javító Projekt KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 kivitelezésének helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
256/2015.(IX.24.) határozat    a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint az irányítása alá tartózó Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről
257/2015.(IX.24.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
258/2015.(IX.24.) határozat    két ülés közötti eseményekről
259/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és annak megalapozó vizsgálatának elfogadásáról
260/2015.(IX.24.) határozat    Az önkormányzat 2015. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
261/2015.(IX.24.) határozat    az önkormányzati intézmények érintésvédelmi helyzetéről
262/2015.(IX.24.) határozat    a Kunszentmárton közvilágítási ellátottságáról szóló tájékoztatóról
263/2015.(IX.24.) határozat    A közvilágítási aktív berendezések használatáról (üzemeltetése, karbantartása) szóló eszköz használati szerződés megkötéséről 
264/2015.(IX.24.) határozat    2016. évi közvilágítási célú villamos energia beszerzésre vonatkozó eljárás megindításáról
265/2015.(IX.24.) határozat    a KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projektről szóló tájékoztatás elfogadásáról
266/2015.(IX.24.) határozat    A 226/2015. (VII.16.) határozatban megjelölt kifizetések fedezetének átcsoportosításáról
267/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
268/2015.(IX.24.) határozat    A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú   pályázati kiírásáról
269/2015.(IX.24.) határozat    a kunszentmártoni 3940/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről
270/2015.(IX.24.) határozat    A Bácsvíz Zrt. által 2015. évi tervezett bérleti díj felhasználásáról és az előző évek maradványáról szóló beruházási – felújítási terv módosításáról
271/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti Használati Szerződés módosításáról
272/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti Vagyonkezelési Szerződés megszüntetéséről
273/2015.(IX.24.) határozat    a család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról.
274/2015.(IX.24.) határozat    Járóbeteg-szakorvosi  óraszám szüneteltetéséről
275/2015.(IX.24.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ igazgató-főorvosi vezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról
276/2015.(IX.24.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó Magyar orvosok távoli tájakon című pályázatról
277/2015.(IX.24.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó Tiszazugi Napok -2016 című pályázatról
278/2015.(IX.24.) határozat    Dani Margit Sportcsarnok és Városi Könyvtár épület padlásterének galambmentesítésének költségeiről
279/2015.(IX.24.) határozat    A KÖRÖSKERT KFT.-vel kötött haszonbérleti szerződés 2. számú módosításáról 
280/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Jaksorparti-csatorna vízáteresztő képességének növelésére irányuló munkálatok elvégeztetéséről
281/2015.(IX.24.) határozat    a Kunszentmárton külterület 0532/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú (un. Kungyalui 0532/1-es) csatorna vízjogi fennmaradási engedélyeztetés műszaki tervdokumentáció megrendeléséről
282/2015.(IX.24.) határozat    az alpolgármester kérelméről a városközpont díszkivilágítás kiépítésének folytatásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
283/2015.(IX.24.) határozat    A Városgondnokság önkormányzati támogatás kéréséről
284/2015.(IX.24.) határozat    A Kunszentmárton Városi Polgárőrség kérelméről
285/2015.(IX.24.) határozat    A Magyar Felsőoktatási Hallgatók Divat és Sporttánc Egyesület tagjának, Papp Tamásnak a kérelméről.
286/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton város belterületén meglévő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és felújítása projektötlethez szükséges műszaki tervdokumentáció árajánlatairól szóló tájékoztatásról
287/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Hulladéklerakó Rekultiváció II. üteméről
288/2015.(IX.24.) határozat    a Szent Imre herceg úton tervezett gyalogos- átkelőhelyek kialakításáról szóló tájékoztatóról
289/2015.(IX.24.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde vezetőjének a kinevezése óta végzett munkájáról szóló tájékoztatóról
290/2015.(IX.24.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
291/2015.(IX.24.) határozat    Komlósi László 5440 Kunszentmárton, Dankó Pista u.11. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről
292/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzat és Intézményei kintlévősége alakulásáról és a lejárt és behajthatatlannak minősíthető követeléseiről
293/2015.(IX.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
294/2015.(IX.30.) határozat    Kunszentmárton Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és annak megalapozó vizsgálatának elfogadásáról
295/2015.(IX.30.) határozat    Az M44 autóút megvalósításához szükséges kisajátítandó területekre tett vételi ajánlatok és ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződések elfogadásáról
296/2015.(IX.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közötti Vagyonkezelési Szerződés jóváhagyásáról
297/2015.(IX.30.) határozat    az MLSZ Országos Pályaépítési Program – Pályázat műfüves focipálya építéséről 
298/2015.(IX.30.) határozat    A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának 2016. évben Startmunka mintaprogram részvételéhez kapcsolódó önkormányzati támogatás kérelméről
299/2015.(IX.30.) határozat    a helyi adókkal kapcsolatos rendeletekről, új adónem bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatóról
300/2015.(IX.30.) határozat    Az ÖEP-07-0164/3/M1 és ÖEP-07-0164/2/M1 számú Vizi Közmű Társulati hitelszerződések módosításáról
301/2015.(IX.30.) határozat    az MLSZ Országos Pályaépítési Program – Pályázat műfüves focipálya építéséről, pályázati biztosíték jóváhagyásáról