Határozatok - 2015. augusztus

235/2015.(VIII.05.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról
236/2015.(VIII.05.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
237/2015.(VIII.05.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépkocsi beszerzése tárgyú nyílt ajánlattételi eljárás eredményéről
238/2015.(VIII.05.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási területén a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állása és teljes körű üzemeltetése, karbantartása tárgyú eljárás eredményéről
239/2015.(VIII.05.) határozat    a Szolnoki Törvényszék 8.G.21.157/2013/52 számú végzése elleni fellebbezésről
240/2015.(VIII.05.) határozat    a Telekparti út útjavítási költségeinek jóváhagyásáról
241/2015.(VIII.05.) határozat    a Rákóczi Szövetség kérelméről
242/2015.(VIII.27.) határozat    a középiskolás tanulók beiskolázási támogatásáról
243/2015.(VIII.27.) határozat    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének elhelyezéséről
244/2015.(VIII.27.) határozat    Háziorvosi alapellátás fejlesztése projektötlethez szükséges műszaki tervdokumentáció megrendeléséről
245/2015.(VIII.27.) határozat    Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „A” és „B” épületének felújítása, energetikai felújítása projektötlethez szükséges műszaki tervdokumentáció megrendeléséről
246/2015.(VIII.27.) határozat    Üzemi konyha kialakítása Kunszentmártonban projektötlethez szükséges műszaki tervdokumentáció megrendeléséről
247/2015.(VIII.27.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 4. számú módosításáról
248/2015.(VIII.27.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján kötött támogatási szerződés módosításáról 
249/2015.(VIII.27.) határozat    a Kunszentmártoni Torna Egylet kérelméről