Határozatok - 2015. július

225/2015.(VII.16.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról
226/2015.(VII.16.) határozat    Az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt épületenergetikai fejlesztés tárgyú pályázat járulékos költségeiről 
227/2015.(VII.16.) határozat    A Sportcsarnok fűtési rendszerébe keringtető szivattyúk beépítésének kiviteli munkáinak megrendeléséről
228/2015.(VII.16.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépjármű beszerzése tárgyú eljárás megindításáról
229/2015.(VII.16.) határozat    A Körös parti Sportnap anyagi fedezetének biztosításáról
230/2015.(VII.16.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Milánói Világkiállításon való részvételéről
231/2015.(VII.16.) határozat    A Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a Roma Hagyományőrző tábor előfinanszírozása iránti kérelméről
232/2015.(VII.16.) határozat    Sport tábor pénzügyi támogatásáról
233/2015.(VII.23.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
234/2015.(VII.23.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépkocsi beszerzése tárgyú eljárás megindításáról szóló 228/2015.(VII.16.) határozat mellékletét képező ajánlati felhívás módosításáról