Határozatok - 2015. június

189/2015.(VI.11.) határozat    a kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlan eladásáról
190/2015.(VI.11.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézményi épület fűtésmegosztásának tervezése tárgyban meghirdetett második körös versenyeztetési eljárás eredményéről
191/2015.(VI.11.) határozat    Nyári napközi pénzügyi támogatásáról
192/2015.(VI.11.) határozat    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján meghozott döntésről
193/2015.(VI.11.) határozat    a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására történő pályázat benyújtásáról
194/2015.(VI.24.) határozat    két ülés közötti eseményekről
195/2015.(VI.24.) határozat    a közegészségügy helyzetéről
196/2015.(VI.24.) határozat    a háziorvosok, házi gyerekorvosok és fogorvosok, valamint az ügyelet munkájáról.
197/2015.(VI.24.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ munkájáról
198/2015.(VI.24.) határozat    a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
199/2015.(VI.24.) határozat    Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosításáról.
200/2015.(VI.24.) határozat    a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadásáról.
201/2015.(VI.24.) határozat    a település környezetvédelméről és a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
202/2015.(VI.24.) határozat    „Szabó Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth – és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, Kunszentmárton Város Díszpolgára életműve” megyei értéktárba történő felvételének felterjesztéséről
203/2015.(VI.24.) határozat    „Pannónia Szőrmeipari, Kikészítő, Konfekcionáló és Kereskedelmi Vállalat kunszentmártoni üzeme” megyei értéktárba történő felvételének felterjesztéséről
204/2015.(VI.24.) határozat    az NKA kulturális fesztiválok támogatási pályázatára benyújtott pályázatról
205/2015.(VI.24.) határozat    A Bartók Béla koncertterem épület károsodásának helyreállítási munkálatairól
206/2015.(VI.24.) határozat    Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „A” és „B” épültének felújítása, energetikai felújítása projektötlethez szükséges energetikai audit megrendeléséről
207/2015.(VI.24.) határozat    A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződéséről
208/2015.(VI.24.) határozat    Köszönetnyilvánítás a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. korábbi ügyvezetője részére
209/2015.(VI.24.) határozat    A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. részére történő tagi kölcsön nyújtásáról
210/2015.(VI.24.) határozat    A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezetőjének a Kft. nevében történő kötelezettségvállalásáról
211/2015.(VI.24.) határozat    A kunszentmártoni kishajó kikötő Üzemeltetési Szabályzatának elfogadásáról
212/2015.(VI.24.) határozat    A kunszentmártoni kishajó kikötő üzemeltetéséről
213/2015.(VI.24.) határozat    Kunszentmárton Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
214/2015.(VI.24.) határozat    a Kunszentmárton, Mátyás király út 18. és az Kunszentmárton, Angyal Dávid u. 8. szám alatti ingatlanok szennyvízcsatorna kiépítéséről
215/2015.(VI.24.) határozat    közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
216/2015.(VI.24.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
217/2015.(VI.24.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról szóló határozat módosításáról
218/2015.(VI.24.) határozat    A csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljárás eredményéről
219/2015.(VI.24.) határozat    a Helytörténeti Múzeum szakfelügyeleti vizsgálatáról
220/2015.(VI.24.) határozat    az önkormányzati adóhatóság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
221/2015.(VI.24.) határozat    a térfigyelő kamera rendszerről szóló tájékoztatásról
222/2015.(VI.24.) határozat    A polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történt kifizetésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
223/2015.(VI.24.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
224/2015.(VI.24.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról