Határozatok - 2016. március

57/2016.(III.21.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat gesztori feladatainak vállalásáról
58/2016.(III.29.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
59/2016.(III.29.) határozat    a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívására pályázat benyújtásáról
60/2016.(III.31.) határozat    két ülés közötti eseményekről
61/2016.(III.31.) határozat    a Kunszentmárton Városi Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
62/2016.(III.31.) határozat    a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról
63/2016.(III.31.) határozat    A víziközmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2015. évi bérleti díj felhasználásáról 
64/2016.(III.31.) határozat    A Bácsvíz Zrt. által 2016. évi tervezett bérleti díj felhasználásáról és az előző évek maradványáról szóló beruházási – felújítási terv elfogadásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
65/2016.(III.31.) határozat    a 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
66/2016.(III.31.) határozat    a 2015. évi belső ellenőrzésekről 
67/2016.(III.31.) határozat    az önkormányzat pályázatairól
68/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának 50.000.000 Ft össznévértékű Féléves Kincstárjegy jegyzéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
69/2016.(III.31.) határozat    Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításáról
70/2016.(III.31.) határozat    A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
71/2016.(III.31.) határozat    a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ  kérelméről
72/2016.(III.31.) határozat    székhelyhasználati hozzájárulásról
73/2016.(III.31.) határozat    a Városgondnokság telephely szabványossági hibáinak javításáról
74/2016.(III.31.) határozat    A Kungyalui Művelődési Ház felújításának költségeiről
75/2016.(III.31.) határozat    a civil szervezetek részére kiírt pályázatról
76/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a Kunszentmártoni Vízmű Kft-től átvett YCE-481 forgalmi rendszámú Harkov típusú gépjármű értékesítéséről
77/2016.(III.31.) határozat    a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvánnyal történő támogatásról
78/2016.(III.31.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila polgármester cafetéria juttatásáról
79/2016.(III.31.) határozat    a „Szent Márton Emlékév” Emlékbizottság megalakításáról.
80/2016.(III.31.) határozat    a Regionális Duális Képző, és Technológiai Fejlesztő Központ Konzorciumhoz való csatlakozásról 
81/2016.(III.31.) határozat    A közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó eszköz használati szerződés megkötéséről 
82/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Vidékfejlesztési Program keretében és a központosított előirányzatból igényelhető pályázati lehetőségekről
83/2016.(III.31.) határozat    a Szabó Gyula Művelődési Központ energetikai korszerűsítését szolgáló pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
84/2016.(III.31.) határozat    "2016. évi februári rendkívüli belvízveszély elleni védekezés Kunszentmártonban” című pályázat benyújtásáról
85/2016.(III.31.) határozat    A Szent Imre herceg út kijelölt gyalogátkelőhelyeinek tervezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
86/2016.(III.31.) határozat    Az UniTrade Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub támogatásáról
87/2016.(III.31.) határozat    a megkötött szerződésekről
88/2016.(III.31.) határozat    az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletben uniós pályázatok, tanulmányok előkészítésére elfogadott 10.000.000,-Ft összeg megemeléséről
89/2016.(III.31.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
90/2016.(III.31.) határozat    a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról
91/2016.(III.31.) határozat    a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról
92/2015.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Közművelődési Díja adományozásáról
93/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Pedagógiai Díja adományozásáról
94/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Egészségügyi és Szociális Díja adományozásáról
95/2015.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Testnevelés és Sport Díja adományozásáról
96/2016.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Közszolgálati Díja adományozásáról
97/2016.(III.31.) határozat    Duka Annabella (Kunszentmárton, Munkácsy Mihály u. 5/7. szám alatti lakos) az  Egészségügyi és Szociális Bizottság 34/2016.(II.24.) számú határozatának felülvizsgálata iránti kérelméről 
98/2015.(III.31.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról