25/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék szállítási és ártalmatlanítási díjainak megállapításáról szóló 16/2012. (IV. 27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

25/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék szállítási és ártalmatlanítási díjainak megállapításáról szóló 16/2012. (IV. 27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről