Pályázatok

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kunszentmárton Város Önkormányzata (Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.)

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet)

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §

és „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről” szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A-6/F § rendelkezései

alapján

Kunszentmárton Város Önkormányzata (Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) alapján
nyilvános pályázatot hirdet
a kunszentmártoni 2414/1 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 42 663 m2 alapterületű ingatlanából összesen 20 253 m2 alapterületű (melléklet térképrajz szerinti) részének

Oldalak