Nyomtatványok

INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!
Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.

Kategória: Elektronikusan benyújtadnó
Nyomtatvány
növekvő sorrend
Űrlap közigatgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetének benyújtásához K01
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben P26
Kategória: Szociális és Igazgatási
Nyomtatvány
növekvő sorrend
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény
Termékkörök - 6. melléklet a 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelethez
Termékkörök - 3. melléklet a 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelethez
Nyitvatartás bejelentése az év adventi vasárnapjaira
Nyitva tartás bejelentése egyszeri vasárnapra
Lakbér támogatás / LT /
KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás iránt 2/a melléklet
KÉRELEM Lakhatási támogatás iránt
KÉRELEM Helyi közlekedési támogatás iránt 1/c. melléklet
KÉRELEM ESETI GYÓGYSZER hozzájárulás iránt 2/b melléklet
KÉRELEM - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt/ RGYVT-01 /
KÉRELEM - Működési engedély iránti
KÉRELEM - Működési engedély és bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez
Jövedelem nyilatkozat /JNY/
JAVASLAT GYÓGYSZERTÁMOGATÁSHOZ 2/C.MELLÉKLET
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
BEJELENTÉS - Üzlet működésének megszünéséről
BEJELENTÉS - Nyitvatartás változás
BEJELENTÉS - Méhkaptár letelepítéséhez
BEJELENTÉS - bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez (módosítás)
BEJELENTÉS - bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi
2/A. számú Pótlap Adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi
1. számú Pótlap A tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez
Kategória: Műszaki
Nyomtatvány
növekvő sorrend
Statisztikai adatlap - használatbavételhez/ STAT-02 /
Statisztikai adatlap - építéshez/ STAT-01 /
MEGSZÜNTETÉS bejelentés köteles és telepengedély köteles ipari tevékenység
Költségmentesség iránti kérelem/ KMK-01 /
Kezdeményezés közterületi parkolóhely igénybevételének megállapodására/ PARKOLÓ /
Kezdeményezés közterületi parkolóhely igénybevételének megállapodására/ KTP-01 /
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához
KÉRELEM - zajterhelési határérték megállapításához/ ZAJTERH-2 /
KÉRELEM - telep bejelentéshez/ TELEP_BE /
KÉRELEM - Közterület használatáról határozott ill. határozatlan időre/ KÖZT_HASZN /
KÉRELEM - fúrt talajvizes kút létesítéséhez/ FURT_KUT /
Kérelem - fakivágás engedélyezéséhez/ FAKIVÁGÁS /
ÉTDR nyomtatvány 2016
ÉTDR kitöltési útmutató
ADATSZOLGÁLTATÁS - zajterhelési határérték megállapításához/ ZAJTERH /
Információ, tájékoztatás
növekvő sorrend
Összevont engedélyezési eljárás
Lakossági tájékoztató környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek intézéséről
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Fennmaradási engedélyezési eljárás
Építésügyi hatósági szolgáltatás kéréséről
Építésügyi hatóság számlaszáma
Építési engedélyezési eljárás
Bontási engedélyezési eljárás
Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének előzetes bejelntéséről
Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus meginditásáról