Kunszentmárton Város Önkormányzata „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” c. felhívásra benyújtott EFOP-4.1.7-16-2017-00154 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 20.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében Kunszentmárton, Kossuth L. u. 16. szám alatti Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem fejlesztése fog megvalósulni. 15 fő befogadására alkalmas képzési, oktatási helyiség kialakítása belső átalakítással, pl. alkotóművészeti szakköri helyiség, illetve előadó művészeti csoportok próbahelyisége céljából. A tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek kialakítása: akadálymentes- és női wc helyiség kialakítása. Olyan interaktív oktatóterem kerül kialakításra, amely megfelel korunk technikai elvárásainak (itt kerülnek elhelyezésre az IKT eszközök is), ugyanakkor mobilizálható és alkalmassá tehető oktatási célokra, kreatív gyermek foglalkozásokra. A kialakítandó teremmel szembeni igény, hogy töltse be a közművelődési funkciókat is.

Egyidejűleg lehetővé tegyék a különböző korosztályok (óvodások, ill. általános iskolai alsó tagozatosok, felnőttek) oktatási céljainak megvalósítását is, emellett még a közművelődési és az ismeretterjesztési feladatoknak is eleget tegyen, így biztosítva az élethosszig tartó tanulás feltételeit.

A szoftverbeszerzés és IKT eszköz beszerzés során laptopok, monitorok, nyomtató, szoftver, számítógép és perifériák, projektor, interaktív érintőképernyős konzol, LCD panelek kerülnek beszerzésre.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek kezdő időpontja: 2018.év 02. hó 01. nap, fizikai befejezésének tervezett napja 2019. év. 01. hó 31. nap.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY