Határozatok - 2018. Augusztus

 • 211/2018.(VIII.09.) határozat a Képviselő-testület 2018. augusztus 9-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 212/2018.(VIII.09.) határozat Vállalkozási szerződés „Kunszentmárton közhasznú épületek korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
 • 213/2018.(VIII.09.) határozat Kunszentmárton Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
 • 214/2018.(VIII.09.) határozat pályázat kiírásáról középiskolások tanulmányi ösztöndíjára a 2018/2019-es tanévre
 • 215/2018.(VIII.09.) határozat pályázat kiírásáról felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi ösztöndíjra a 2018/2019-es tanév I. félévére
 • 216/2018.(VIII.09.) határozat az ODPAM Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 • 217/2018.(VIII.23.) határozat a Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 218/2018.(VIII.23.) határozat „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó konyhatechnológiai eszközbeszerzésre.
 • 219/2018.(VIII.23.) határozat É-D-i irányú kerékpárút építés engedélyezéséhez szükséges MÁV tulajdonosi hozzájárulás beszerzéséhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről
 • 220/2018.(VIII.23.) határozat a Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány kérelméről
 • 221/2018.(VIII.23.) határozat Kunszentmárton dala megválasztásáról