Határozatok - 2018. Június

 • 166/2018.(VI.28.) határozat a Képviselő-testület 2018. június 28-i soros nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 167/2018.(VI.28.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 168/2018.(VI.28.) határozat a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról
 • 169/2018.(VI.28.) határozat Kunszentmárton Város Településfejlesztési Koncepciója egyeztetési eljárásának megindításáról
 • 170/2018.(VI.28.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról
 • 171/2018.(VI.28.) határozat a BÁCSVÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 172/2018.(VI.28.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló beszámolóról
 • 173/2018.(VI.28.) határozat Nádudvariné Halász Katalin tulajdonában álló, Kunszentmárton, Köttön u. 23. szám alatti ingatlanának megvásárlásáról
 • 174/2018.(VI.28.) határozat a Köttön utcai Idősek Otthona bővítéséről
 • 175/2018.(VI.28.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 176/2018.(VI.28.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal ASP rendszerhez kapcsolódó szabályzatainak jóváhagyásáról
 • 177/2018.(VI.28.) határozat A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról
 • 178/2018.(VI.28.) határozat Városháza épületének főlépcsőjére tervezett lépcsőlift kivitelezéséről
 • 179/2018.(VI.28.) határozat a Kunszentmárton, Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlan (Gimnázium) önkormányzat általi részleges használatáról szóló megállapodás módosításáról
 • 180/2018.(VI.28.) határozat a Gimnázium működtetésével kapcsolatos költségviselésről szóló támogatási szerződésről
 • 181/2018.(VI.28.) határozat Kunszentmárton, József Attila u. 9. szám alatti önkormányzati lakóépület felújításáról
 • 182/2018.(VI.28.) határozat Kunszentmárton a Bozsik Kálmán utca és az Árpád körút útfelújítására
 • 183/2018.(VI.28.) határozat a GINOP 7.1.2-15 aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című pályázaton használatba kapott a vízisport eszközök tárolási feltételeinek biztosításáról
 • 184/2018.(VI.28.) határozat a GINOP 7.1.2-15 aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című pályázaton használatba kapott a vízisport eszközök kezeléséről
 • 185/2018.(VI.28.) határozat vízisport szakosztály indításáról
 • 186/2018.(VI.28.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának kérelméről
 • 187/2018.(VI.28.) határozat Fekete István utca és közvetlen térségének lakó-pihenőövezetté nyilvánításáról
 • 188/2018.(VI.28.) határozat Kunszentmártoni közvilágítási hálózat bővítéséről
 • 189/2018.(VI.28.) határozat a megkötött szerződésekről
 • 190/2018.(VI.28.) határozat eseti bizottság létrehozásáról
 • 191/2018.(VI.28.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 192/2018.(VI.28.) határozat a Szent Márton Lovas Egyesület kérelméről