Határozatok - 2018. Május

 • 135/2018.(V.08.) határozat a Képviselő-testület 2018. május 8-i ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 136/2018.(V.08.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására benyújtandó pályázatról
 • 137/2018.(V.08.) határozat Kunszentmárton Zsidó temető felújítására pályázaton való részvételről
 • 138/2018.(V.31.) határozata Képviselő-testület 2018. május 31-ei együttes ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 139/2018.(V.31.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 140/2018.(V.31.) határozat a Képviselő-testület 2018. május 31-i soros nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 141/2018.(V.31.) határozat a 2018. évi összesített közbeszerzési terv 1. számú módosításáról
 • 142/2018.(V.31.) határozat a közbeszerzési szabályzat módosításáról
 • 145/2018.(IV.26.) határozat Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezési munkáiról
 • 146/2018.(IV.26.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 147/2018.(IV.26.) határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
 • 148/2018.(IV.26.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló beszámolóról
 • 149/2018.(IV.26.) határozat a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. 2017. évi beszámolójáról
 • 150/2018.(IV.26.) határozat a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. részére nyújtott 5.000 e. Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
 • 151/2018.(IV.26.) határozat a 2018.évi céltartalék terhére benyújtott igényekről
 • 152/2018.(IV.26.) határozat a 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentés elfogadásáról
 • 153/2018.(IV.26.) határozat Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentése
 • 154/2018.(IV.26.) határozat a városi térfigyelő kamerarendszer 2018. évi bővítéséről (III. ütem)
 • 155/2018.(IV.26.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtott pályázat jóváhagyásáról
 • 156/2018.(IV.26.) határozat a Kerületiház utca 1. szám előtti közterület padkastabilizációjáról és a terület csapadékvíz elvezetéséről
 • 157/2018.(IV.26.) határozat a 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésről
 • 158/2018.(IV.26.) határozat Közvilágítás korszerűsítés utáni üzemeltetési feladatokról
 • 159/2018.(IV.26.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai szabályzatairól
 • 160/2018.(IV.26.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 161/2018.(IV.26.) határozat a Szent Márton Társulat kérelméről
 • 162/2018.(IV.26.) határozat tulajdonosi hozzájárulás Szolnoki Tankerületi Központ részére