Ajánlati felhívás „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre

Ajánlati felhívás

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint a „Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre.

A pályázati eljárás módja nyílt eljárás.

A beszerzés tárgya:

Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése” projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre.

 

A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása:

A fejlesztés során megvalósul az épület általános felújítása, korszerűsítése és bővítése, valamint eszközbeszerzés, udvarrendezés, foglalkoztató szoba kialakítása valósul meg. A beszerezni kívánt eszközök listája mellékletben kerül csatolásra.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 250.337.405 Ft

A projekt megvalósítás kezdete: 2017.06.15.

A projekt befejezésének tervezett vége: 2018.10.31.

Az árajánlatukat az ajánlatkérés mellékleteként csatolt ajánlattételi adatlapon a nettó ár, az ÁFA mértéke és összege, valamint a bruttó ár feltüntetésével kérjük megadni.

A kitöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárásra Szabadosné Harangozó Mária (tel.: 06/560-541), műszaki osztályvezetővel történt időpont egyeztetést követően kerülhet sor.

 

A teljesítés tervezett kezdési határideje: 2018.10.02.

A teljesítés tervezett befejezési határideje: 2018.11.30.

A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A teljesítés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. (1165/13 hrsz)

 

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtására a teljesítést követően van lehetőség. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Az aláírt teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése 15 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

 

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban az ajánlati árat nem érintheti.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

Személyesen:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

 

Postai úton: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

 

Határideje: 2018.09.19. 13 óra

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékra írják rá, hogy „Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzés” és „határidő előtt felbontani tilos”!

Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1 másolati példányban/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Az ajánlatban legyen feltüntetve elektronikus elérhetőség.

 

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

ideje: 2018.09.19 13 óra

 

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

ideje: 2018.09.28.

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.10.01.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

Az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat.

Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérést megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 2 db, a beszerzés tárgyának megfelelő, beruházásonként nettó 5.000.000 Ft értékű eszközbeszerzési munkával.

 

Igazolási módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- Megrendelő neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége

- Beszerzés tárgya, mennyisége

- Szerződés szerinti összege

- Befejezési határidő (év, hónap)

- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az eszközbeszerzés előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

 

Egyéb információ:

 

  • Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat.

  • Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban.

  • A kiöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!

  • A benyújtott árajánlatnak az érvényességi ideje legalább 60 napnak kell lennie.

  • Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.

  • Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják meg.

  • Az ajánlatkérési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 

Kunszentmárton, 2018. szeptember 06.

                                                                                               Wenner-Várkonyi Attila
                                                                                                      polgármester
Kifüggesztés napja: 
péntek, 2018, szeptember 7
Levétel napja: 
csütörtök, 2018, szeptember 20