Határozatok - 2018. Április

 • 101/2018.(IV.13.) határozat a Képviselő-testület 2018. április 13-i ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 102/2018.(IV.13.) határozat A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító Terem belső tartófalainak utólagos talajnedvesség elleni szigetelési pótmunkákról
 • 103/2018.(IV.26.) határozat a Képviselő-testület 2018. április 26-i soros nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 104/2018.(IV.26.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 105/2018.(IV.26.) határozat a 2018. első negyedévben befolyt adóbevételek alakulásáról.
 • 106/2018.(IV.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 107/2018.(IV.26.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ beszámolójáról
 • 108/2018.(IV.26.) határozat a KÁMK József Attila Könyvtár Intézményegysége és Kungyalui Fiókkönyvtár 2017. évi beszámolójáról
 • 109/2018.(IV.26.) határozat a KÁMK József Attila Könyvtár Intézményegysége és Kungyalui Fiókkönyvtár 2018-as munkatervéről
 • 110/2018.(IV.26.) határozat a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
 • 111/2018.(IV.26.) határozat A Kunszentmárton Város Önkormányzata és Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága közötti engedményezési szerződés módosításáról
 • 112/2018.(IV.26.) határozat az Önkormányzat 2018. évi útépítési-, útfelújítási tervének elfogadásáról
 • 113/2018.(IV.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról
 • 114/2018.(IV.26.) határozat 2018. évi lakossági járdafelújítási program meghirdetéséről
 • 115/2018.(IV.26.) határozat a Kerületiház utca 1. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról
 • 116/2018.(IV.26.) határozat Hármas-Körös fölött átívelő Kunszentmárton 0366 hrsz. alatti un. „Régi” híd műszaki, statikai felülvizsgálatára és az alapján a helyreállítás/felújítás műszaki tartalmának meghatározásáról
 • 117/2018.(IV.26.) határozat Kunszentmárton Tölgyfa u. (Mátyás király u. – Wesselényi u. közötti szakaszának) csapadékvíz rendezésének műszaki megoldása
 • 118/2018.(IV.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában lévő erdőterületekkel kapcsolatos fahasználati és erdőnevelési feladatairól és erdészeti szakirányítására jogosult erdészeti szakszemélyzet megbízásáról
 • 119/2018.(IV.26.) határozat az azonnali intézkedés keretében szükségessé vált munkálatok költségéről
 • 120/2018.(IV.26.) határozat az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához plusz előirányzat biztosításáról
 • 121/2018.(IV.26.) határozat a civil szervezetek részére kiírt pályázatról
 • 122/2018.(IV.26.) határozat „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására kötött megállapodás módosításáról
 • 123/2018.(IV.26.) határozat a kajak-kenu sport kunszentmártoni fejlesztéséről
 • 124/2018.(IV.26.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának kérelméről
 • 125/2018.(IV.26.) határozat Kóródi Imre, Kunszentmárton Juhász Gyula u. 11. szám alatti lakos telekvásárlási iránti kérelméről
 • 126/2018.(IV.26.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 127/2018.(IV.26.) határozat A kunszentmártoni 2732 helyrajzi számú ingatlan értékesítése kapcsán vállalt ajánlati kötöttség határidejének meghosszabbításáról
 • 128/2018.(IV.26.) határozat tulajdonosi hozzájárulás kosárpalánk kicserélésére