Határozatok - 2018. Március

 • 58/2018.(III.08.) határozat a Képviselő-testület 2018. március 8-i ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 59/2018.(III.08.) határozat Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezéséhez kapcsolódó tervezői művezetésről
 • 60/2018.(III.08.) határozat A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító Terem határoló falainak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, és kiegészítő munkáinak elvégzésére kiírt versenyeztetési eljárás eredményéről
 • 61/2018.(III.08.) határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
 • 62/2018.(III.22.) határozat a Képviselő-testület 2018. március 22-i közmeghallgatása napirendjének jóváhagyásáról
 • 63/2018.(III.22.) határozat Kunszentmárton Város Településfejlesztési Koncepciójának fejlesztési irányairól
 • 64/2018.(III.29.) határozat a Képviselő-testület 2018. március 29-i soros nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 65/2018.(III.29.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 66/2018.(III.29.) határozat a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
 • 67/2018.(III.29.) határozat A víziközmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2017. évi bérleti díj felhasználásáról
 • 68/2018.(III.29.) határozat A helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatok eredményéről
 • 69/2018.(III.29.) határozat A 2018. évi útfelújítások a magánszemélyek kommunális adójából
 • 70/2018.(III.29.) határozat A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • 71/2018.(III.29.) határozat munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 • 72/2018.(III.29.) határozat A 2018. évi összesített közbeszerzési tervről
 • 73/2018.(III.29.) határozat a 2018. évi sport feladattervről
 • 74/2018.(III.29.) határozat Kunszentmárton lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadásáról
 • 75/2018.(III.29.) határozat A civil szervezetek részére kiírt pályázat feltételeiről
 • 76/2018.(III.29.) határozat A települési főépítész megbízásáról szóló pályázatra beérkezett ajánlatokról
 • 77/2018.(III.29.) határozat Kunszentmárton, a 45. számú II. rendű főút, Kunszentmárton- Szentes vasútvonal és Telekparti út (0235/1 hrsz.) csatlakozásában létesülő menekítősáv kiépítésére kiírt ajánlati felhívás eredményéről
 • 78/2018.(III.29.) határozat A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló útfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó árajánlatkérésre beérkezett ajánlatokról
 • 79/2018.(III.29.) határozat Az önkormányzat tulajdonában álló ICV-448 forgalmi rendszámú, Mercedes Actros típusú tehergépjármű értékesítéséről
 • 80/2018.(III.29.) határozat I. Világháborús emlékmű felújítására pályázaton való részvételről
 • 81/2018.(III.29.) határozat A különjárati személyszállítási szolgáltatási szerződés módosításáról
 • 82/2018.(III.29.) határozat XEROPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (Körös Televízió) kötött vállalkozási szerződés módosításáról
 • 83/2018.(III.29.) határozat A háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó vállalkozási módosításáról
 • 84/2018.(III.29.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kérelméről
 • 85/2018.(III.29.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2018.évi költségvetési előirányzat növeléséről
 • 86/2018.(III.29.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ város marketing tevékenységének támogatásáról
 • 87/2018.(III.29.) határozat a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről
 • 88/2018.(III.29.) határozat Határ Ferenc tulajdonában álló, Kunszentmárton, Köztársaság tér 11. 1. emelet 4. szám alatti ingatlanának megvásárlásáról
 • 89/2018.(III.29.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról