Nők munkapiaci reintegrációja Tiszazugban, EFOP-1.2.9-17-2017-00004 azonosítószámú projekt

 

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete alkotta konzorcium az Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen tárgyú pályázati felhívásra regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. szeptember 27. napon kelt támogató döntése alapján 200 millió Ft, 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A projekt célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését. Elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén.  fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

Projekt céljai:

  • A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása (részmunkaidős, távmunka, önfoglalkoztatás, bedolgozás, egyszerűsített vagy alkalmi munka, jobsharing és munkaerő-kölcsönzés formák, új típusú munkaidő modellek.)
  • A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
  • A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben.
  • A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel

 

A tervezett műszaki-szakmai eredmény:

  • Női információs és Szolgálati Központ kialakítása.
  • Adaptál képzések, fejlesztési és felkészítési programok megvalósítása.
  • A munka és a család összeegyeztethetőségének elősegítése egyéni segítők, valamint szolgáltatást nyújtók által.
  • Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek megvalósítása.
  • Segítő szolgáltatások nyújtása.
  • Helyi munkaadók elérése, bevonása a projekt céljainak elérése érdekében.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek fizikai zárása 2020. év 04. hó 02. nap.

 

A projektről bővebb információt a www.kunszentmárton.hu  oldalon olvashat

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY