Kunszentmárton Város Önkormányzata „Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00089 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 38.835.720 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében a Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. szám alatti Városháza épület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni. Az épület állapota elhasznált, energetikai rendszere elavult, az energiafelhasználás jelentős, fenntartási költségek kimagaslók, ezért szükséges az energetikai korszerűsítése. A projekt célja az épület korszerű, szabványoknak megfelelő részleges hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje. Az épület teljes körű energetikai korszerűsítésére még nem került sor, csupán részleges fejlesztés valósult meg, mely nem érintette legnagyobb energetikai deficitjét okozó faktorokat, az épület hőszigetelését és az elavult nyílászáróinak cseréjét.

A kitűzött hosszú távú célok Kunszentmárton Városban egyrészt a fejlesztés tárgyát képező intézmény épületének energiaellátás biztonságának megteremtése és a költségmegtakarítások révén a foglalkoztatottság növelése, valamint zöld szemléletformálásának elősegítése alternatív energiaforrások és energiahatékony megoldások alkalmazásával a térség felzárkóztatásáért. Másrészt egy fenntartható fejlődési tendencia kialakítása elsősorban a gazdasági és társadalmi szférában az épület energetikai korszerűsítése révén.

A projekt hatásaként javul a foglalkoztatottság minőségi és mennyiségi szempontból, magas energia hatékonyságú eljárások honosodnak meg a kistérségben, demográfiai és vándorlási mutatók javulnak. A zöld gazdaság, a zöldgalléros munkahelyek, a zöld gondolkodás társadalmi szintje megemelkedik, tartósan feljavul az életszínvonal és a környezet minősége.

A tervezett fejlesztés műszaki tartalma:

  • Nyílászáró csere az eredeti állapottal megegyező kialakítású nyílászárókra /220 m2/
  • Külső határolófelületek hőszigetelése /1000 m2/ /az utcai homlokzat kivételével/
  • Padlásfödém hőszigetelése
  • Részleges akadálymentesítés

SAJTÓKÖZLEMÉNY