Kunszentmárton Város Önkormányzatának „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00025 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 250.337.405 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 1165/13 hrsz. alatti épület több, mint 30 éve épült. A bölcsőde az ingatlanon szabadon állóan helyezkedik el. Az épület egyik részében jelenleg a Városi Bölcsőde működik, külön főzőkonyhával (kizárólag a bölcsődei ellátást szolgálja); az épület másik részében a Városi Óvoda egy csoportja működik. A két rendeltetési egység jól elkülönítetten, (épületen belüli és a játszóudvar megosztásával) működik. Az épület általános műszaki állapotát tekintve szükséges a lapostető hőszigetelése, vázkitöltő falak utólagos külső hőszigetelése; homlokzati vakolat és téglaburkolat felújítása, javítása; csoportszobák terasz felőli árnyékolása (homlokzatra szerelt árnyékoló szerkezettel, növényzet telepítésével), gépészeti hálózat felülvizsgálata; elektromos rendszer szabványos kialakítása; meglévő fűtési rendszer felülvizsgálata (bővítmény tekintetében, illetve a régi öntöttvas radiátor hőleadók cseréje szükséges) meglévő főzőkonyha fejlesztése, korszerűsítése: az épületben meglévő főzőkonyha felújításához szükséges komplett konyhatechnológia megtervezésével. Az épület projektarányos akadálymentesítésének megtervezése; pályázati kiírás szerinti feltételek teljesítése pl.: elektromos hálózat teljes felújítása esetén a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni; a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedően. Szükséges továbbá az egész épület vizesblokkjainak, mosókonyhának felújítása (burkolat-, szaniter cseréi); az épület belső burkolatainak javítása, funkciókhoz szükséges cseréje; az óvodai részben meglévő vizesblokk átalakítással mosókonyha kialakítása; belső udvari (játszóudvar) felújítás, ágazati szabályoknak megfelelő kialakítás, a gyermekek életkorának megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező udvari játszóeszközök beszerzése, külső teraszok burkolatának felújítása, cseréje; árnyékolás megoldása, bölcsődei férőhely bővítés miatti belső építészeti átalakítása, valamint a szükséges tornaszoba, foglalkoztató kialakítása toldaléképítéssel.

A projekt megvalósítása által az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 12 fővel növekszik, új bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, belső építészeti átalakítása valósul meg. A meglévő bölcsődei csoportszobák és helyiségek felújítása és a főzőkonyha fejlesztése valósul meg, melynek eredményeként 26 felújított és fejlesztett bölcsődei férőhely lesz. 30 fő, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely kerül fejlesztésre, a meglévő óvodai épületrész teljes felújítása valósul meg. Az óvodai épületrészhez tornaszoba, foglalkoztató kialakítása valósul meg a meglévő épületrészhez való hozzáépítéssel.

A projekt megvalósulása által egy modern, felújított, európai szabványoknak megfelelő intézmény kerül kialakításra. A gyermekek igényes, szép környezetben tölthetik el a mindennapjaik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek kezdő időpontja: 2017.év 06. hó 15. nap, fizikai befejezésének tervezett napja 2018. év 10. hó 31. nap.

Fotók megtekintéséhez kattintson ide!

Sajtóközlemény