Határozatok - 2018. Január

 • 1/2018.(I.11.) határozat a Képviselő-testület 2018. január 11-ei ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 2/2018.(I.11.) határozat Kunszentmárton Köztársaság téri szökőkút felújításának tervezéséről
 • 3/2018.(I.11.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága Alapító Okiratának módosításáról
 • 4/2018.(I.11.) határozat a Kunszentmártoni kézilabda Sport Klub kérelméről
 • 5/2018.(I.11.) határozat a Kunszentmártoni Torna Egylet kérelméről
 • ​6/2018.(I.11.) határozat a Tamina Lovas és Sport Egyesület kérelméről
 • 7/2018.(I.11.) határozat Szabad pénzeszközből Állampapír jegyzésére
 • 8/2018.(I.11.) határozat „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására kötött megállapodás módosításáról
 • 9/2018.(I.11.) határozat a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa kérelméről
 • 10/2018.(I.25.) határozat napirend elfogadó határozat
 • 11/2018.(I.25.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2018. évi költségvetéséről
 • 12/2018.(I.25.) határozat Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
 • 13/2018.(I.25.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 14/2018.(I.25.) határozat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
 • 15/2018.(I.25.) határozat munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 • 16/2018.(I.25.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
 • 17/2018.(I.25.) határozat a városi térfigyelő kamerarendszer 2018. évi bővítésére (III. ütem) vonatkozó eljárás eredményéről
 • 18/2018.(I.25.) határozat a közterület- felügyelő 2017. évi munkájáról
 • 19/2018.(I.25.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalelhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos feladatairól
 • 20/2018.(I.25.) határozat A 2018. évi útfelújításokról
 • 21/2018.(I.25.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
 • 22/2018.(I.25.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról
 • 23/2018.(I.25.) határozat önkormányzati gépjármű cseréjéről
 • 24/2018.(I.25.) határozat Kunszentmárton Köztársaság téri szökőkút felújítási tervéről
 • 25/2018.(I.25.) határozat előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról
 • 26/2018.(I.25.) határozat A kunszentmártoni 2414/1 helyrajzi számú ingatlanból összesen 20 253 m2 alapterületű ingatlanrész hasznosítása tárgyú pályázati eljáráseredményéről
 • 27/2018.(I.25.) határozat háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó vállalkozási módosításáról szóló 320/2017.(XII.13.) határozatát visszavonásáról
 • 28/2018.(I.25.) határozat  DR. DÓSA Kft-vel. kötött területi ellátási kötelezettséggel működő 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról
 • 29/2018.(I.25.) határozat a kungyalui ivóvíz távvezeték melletti ingatlanok ivóvíz ellátásáról
 • 30/2018.(I.25.) határozat Kungyalu településrészen kerékpár tároló építéséről
 • 31/2018.(I.25.) határozat Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről
 • 32/2018.(I.25.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról