Határozatok - 2017. December

 

 • 306/2017.(XII.13.) határozat a Képviselő-testület 2017. december 13-i ülése napirendjének jóváhagyásáról
 • 307/2017.(XII.13.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 308/2017.(XII.13.) határozat Katona Zsolt igazgatói megbízásáról
 • 309/2017.(XII.13.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 310/2017. (XII.13.) határozat a településképi rendeletről és a Település Arculati Kézikönyvről
 • 311/2017.(XII.13.) határozat a helyi védetté nyilvánítással kapcsolatban érkezett kérelmekről
 • 312/2017.(XII.13.) határozat A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 • 313/2017.(XII.13.) határozat a 308/2016.(XI.28.) határozat módosításáról
 • 314/2017.(XII.13.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága Alapító Okiratának módosításáról
 • 315/2017.(XII.13.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata, a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Karcagi Szakképzési Centrum közötti Vagyonkezelési Szerződésről
 • 316/2017.(XII.13.) határozat az Önkormányzati ASP Rendszer Szolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról
 • 317/2017.(XII.13.) határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvánnyal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról
 • 318/2017.(XII.13.) határozat A laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozására 2017. évre biztosított célpénz felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról 
 • 319/2017.(XII.13.) határozat A laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadásáról
 • 320/2017.(XII.13.) határozat A háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó vállalkozási módosításáról
 • 321/2017.(XII.13.) határozat A Városi Egészségügyi Központ ingyenes vagyonhasznosítás iránti kérelméről
 • 322/2017.(XII.13.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Rákóczi Szövetség között megkötendő támogatási szerződésről
 • 323/2017.(XII.13.) határozat a munkáltatói döntésen alapuló illetményekről
 • 324/2017.(XII.13.) határozat Kunszentmárton város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatervéről 
 • 325/2017.(XII.13.) határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről
 • 326/2017.(XII.13.) határozat az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
 • 327/2017.(XII.13.) határozat Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok 2018. évi szolgáltatójának kiválasztásáról
 • 328/2017.(XII.13.) határozat A kunszentmártoni 07/8, 07/10 és 07/58 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról
 • 329/2017.(XII.13.) határozat A kunszentmártoni 07/9, 07/31 és 07/56 helyrajzi számú ingatlanok végleges más célú hasznosítása iránti eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 • 330/2017.(XII.13.) határozat a Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem határoló falainak utólagos talajnedvesség elleni szigetelésének szükségességéről szóló tájékoztatóról
 • 331/2017.(XII.13.) határozat Kunszentmárton 2450/5 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó ingatlan megosztásáról bányatelek jogi jelleg töröltetésével kapcsolatban telekmegosztási vázrajz készítéséről
 • 332/2017.(XII.13.) határozat A Városháza épületének akadálymentesítéséről
 • 333/2017.(XII.13.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kérelméről
 • 334/2017.(XII.13.) határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság kérelméről
 • 335/2017.(XII.13.) határozat A TOP-1.2.1-15 – Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése projekt tervezésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
 • 336/2017.(XII.13.) határozat TOP-2.1.2-15 – Kunszentmárton Zöld város fejlesztése című projekttel kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
 • 337/2017.(XII.13.) határozat A Dani Margit Sportcsarnok lambéria burkolatának teljes körű megerősítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 338/2017.(XII.13.) határozat Kungyalu bekötőút mellett kerékpártároló elhelyezésről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 339/2017.(XII.13.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 340/2017.(XII.18.) határozat a Település Arculati Kézikönyvről
 • 341/2017.(XII.18.) határozat A kunszentmártoni Szent Márton Plébánia tulajdonában lévő temetők fenntartására kötött támogatási szerződés elfogadásáról
 • 342/2017.(XII.18.) határozat „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására kötött megállapodás módosításáról