21/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi követelményekről

21/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi követelményekről