Határozatok - 2017. November

 

 • 275/2017.(XI.13.) határozat  Település Arculati Kézikönyv egyeztetési dokumentációjáról
 • 276/2017.(XI.13.) határozat az új Településrendezési Terv készítéséről
 • 277/2017.(XI.13.) határozat Kunszentmárton Város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
 • 278/2017.(XI.13.) határozat a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli támogatás iránti igénylésről
 • 279/2017.(XI.13.) határozat  „Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
 • 281/2017.(XI.23.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 282/2017.(XI.23.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ beszámolójáról
 • 283/2017.(XI.23.) határozat a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 284/2017.(XI.23.) határozat A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 • 285/2017.(XI.23.) határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatottjairól
 • 286/2017.(XI.23.) határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elutasítottjairól
 • 287/2017.(XI.23.) határozat Városi Egészségügyi Központ épülete tetőszerkezeti hibáinak javításáról
 • 289/2017.(XI.23.) határozat a térfigyelő kamerarendszer 2018. évi bővítéséről
 • 290/2017.(XI.23.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2017. évi beruházásairól
 • 291/2017.(XI.23.) határozat Kunszentmárton és Jászapáti Városok közötti testvértelepülési együttműködés kezdeményezéséről
 • 292/2017.(XI.23.) határozat A Képviselő-testület 155/2017.(V.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 293/2017.(XI.23.) határozat 124/2017.(IV.27.) a civil szervezetek részére kiírt pályázatról szóló határozat módosításáról
 • 296/2017.(XI.23.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester beszámolójának elfogadásáról
 • 298/2017.(XI.23.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 299/2017.(XI.30.) határozat az Idősügyi Infokommunikációs Programban való részvételről és annak folytatásáról
 • 300/2017.(XI.30.) határozat az Önkormányzat és a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 • 301/2017.(XI.30.) határozat az Önkormányzat és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
 • 302/2017.(XI.30.) határozat a Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 2. szám alatti ingatlan (óvoda) önkormányzat általi részleges használatából adódó rezsiköltség megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
 • 303/2017.(XI.30.) határozat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
 • 304/2017.(XI.30.) határozat a Városgondnokságnál jelentkező álláshely betöltésének engedélyezéséről
 • 305/2017.(XI.30.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központnál jelentkező álláshely betöltésének engedélyezéséről