Kunszentmárton Város Önkormányzatának a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívásra, benyújtott, TOP- 3.1.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 219.993.350 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

Jelen projekt megvalósításával az önkormányzat céljai az alábbiak:

-           A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés végrehajtása;

-           A közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő fejlesztése;

-           A települési mobilitás fenntarthatóbbá tétele;

-           A gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részarányának növelése;

-           A balesetveszély csökkentése;

-           Településkép javítása.

-           Népességmegtartó erő növelése.

-           Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéshez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.

 

Az önkormányzat feladatai között fontos prioritást élvez a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. Ehhez szorosan kapcsolódóan fontos szerepet kap a városi lakosság munkába járásának megkönnyítése, elősegítése. Ezt figyelembe véve az önkormányzat első fő projektelemként meg kívánja valósítani az Ipari Parkban működő üzemekben dolgozó lakosság munkába járásának biztosítására szolgáló kerékpárút kiépítését. A tervezett kerékpárosbarát útvonal lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal és a vasúttal, a rendezési terv szerinti gazdasági terület elérhetőségét javítja. A fejlesztés tehát közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeinek javítását.

 

Másik fő elemként az önkormányzat a város turisztikai céljaihoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani az Érparti sporttelepig vezető kerékpárutat, mely a 45-ös főút elkerülésével biztonságos megközelítést tudna nyújtani nem csak a lovassport kedvelői számára, a lovas pálya megközelítésére, de a sportolási és egyéb szabadidős tevékenységeknek helyet biztosító városi sporttelep megközelítésére is.

 

A fejlesztésekkel érintett területeken, illetve azok 500 m-es vonzáskörzetében számos közintézmény (általános iskola, posta, orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, sportpálya) található. Emellett nagy számban fordulnak elő kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, valamint több jelentős helyi foglalkoztató is megtalálható.

A településen vasútállomás található, melyet a tervezett fejlesztések közvetve érintenek. Helyi buszközlekedéssel is érintett több útszakasz (Öcsödi út, 45. főút). A közlekedési módok összekapcsolása érdekében a megállók és pályaudvarok környezetében megfelelő kapcsolódási és továbbközlekedési lehetőségek épülnek ki a projekt keretében.

A fejlesztéssel elérendő, számszerűsíthető eredmények:

-           Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma: 1 db;

-           Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 1,81 km, ebből:

o          Kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút hossza: 1 520 m;

o          Kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza: 290 m;

-           Kialakított kerékpárparkolói férőhely: min. 30 db;

-           Közlekedésre nevelésben részt vettek száma: várhatóan min. 500 fő gyermek.

 

A projekt keretében kerékpáros közlekedést népszerűsítő, szemléletformáló kampányt is meg kívánunk valósítani.