Határozatok - 2017. Szeptember

 • 211/2017.(IX.07.) határozat a Bölcsőde áthelyezésének kivitelezési munkálatairól
 • 212/2017.(IX.07.) határozat „Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése” című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról
 • 213/2017.(IX.07.) határozat „Kunszentmárton zöld város fejlesztése” című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról és a szerződés megkötéséről
 • 214/2017.(IX.07.) határozat Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító Terem épületének energetikai korszerűsítésére elnyert pályázatokról.
 • 215/2017.(IX.07.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
 • 216/2017.(IX.21.) határozat a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. részére, a Körös Étterem projekt indításához szükséges tagi kölcsön biztosításáról
 • 217/2017.(IX.28.) határozat a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
 • 218/2017.(IX.28.) határozat a 45. sz. fkl. út mellett élő lakosok beadványára tett intézkedésekről
 • 219/2017.(IX.28.) határozat az egészségügyi alapellátásban dolgozók munkájáról
 • 220/2017.(IX.28.) határozat A Városi Egészségügyi Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 • 222/2017.(IX.28.) határozat Az önkormányzat 2017. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 223/2017.(IX.28.) határozat A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2018-2032) elfogadásáról
 • 224/2017.(IX.28.) határozat Vagyonbiztosítás ivóvíz és szennyvíz vagyonra eső díjának megfizetéséről 
 • 225/2017.(IX.28.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
 • 226/2017.(IX.28.) határozat pályázat kiírásáról a Városgondnokság igazgatói megbízására
 • 227/2017.(IX.28.) határozat A fogorvosi rendelő egyéb eszközbeszerzésére
 • 228/2017.(IX.28.) határozat a Széchenyi lakótelepi óvoda átalakítás külső munkálatairól
 • 229/2017.(IX.28.) határozat a helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására pályázati felhívás kiírásáról
 • 232/2017.(IX.28.) határozat Ország László „Kunok hímzett virága” című könyv megjelenéséhez szükséges támogatási kérelméről
 • 233/2017.(IX.28.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól
 • 234/2017.(IX.28.) határozat Közvilágítási lámpák meghibásodásáról
 • 235/2017.(IX.28.) határozat A Dani Margit Sportcsarnok és Közösségi Ház építésével kapcsolatos kivitelezési és garanciális hibákról szóló tájékoztató megtárgyalásáról
 • 237/2017.(IX.28.) határozat a Kerületiház 1. szám előtti parkolóhelyek kialakításáról
 • 238/2017.(IX.28.) határozat Kunszentmárton Köztársaság téri szökőkút felújításáról
 • 239/2017.(IX.28.) határozat Kunszentmárton Aradi u. - Bem u. sarkánál jelentkező csapadékvíz elvezetési problémáról
 • 240/2017.(IX.28.) határozat a megkötött szerződésekről
 • 242/2017.(IX.28.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámáról
 • 243/2017.(IX.28.) határozat Borsós Istvánné közművesítési hozzájárulással kapcsolatos kérelméről
 • 244/2017.(IX.28.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról