Határozatok - 2017. Július

  • 193/2017.(VII.18.) határozat Kunszentmárton város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi eszközökkel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (I.26.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
  • 194/2017.(VII.18.) határozat A TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
  • 195/2017.(VII.18.) határozat Az óvoda és bölcsőde épületének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására kért árajánlatokról és a megkötésre kerülő szerződésről
  • 196/2017.(VII.18.) határozat a Bölcsőde áthelyezésének kivitelezési munkálatairól
  • 197/2017.(VII.18.) határozat A helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatok eredményéről
  • 198/2017.(VII.18.) határozat A fogorvosi rendelő eszközbeszerzése tárgyú ajánlati felhívás elfogadásáról
  • 199/2017.(VII.18.) határozat A közétkeztetési feladatokra kötött vállalkozási szerződés módosításáról
  • 200/2017.(VII.18.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról