Határozatok - 2017. Június

 • 164/2017.(VI.06.) határozat rendezvények állandó áramellátási beruházásáról
 • 165/2017.(VI.06.) határozat a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
 • 166/2017.(VI.06.) határozat A TOP-5.3.1-16, „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázaton való részvételről
 • 167/2017.(VI.06.) határozat „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására többlet önerő vállalásáról
 • 168/2017.(VI.06.) határozat Papp Zsolt támogatási kérelméről
 • 169/2017.(VI.06.) határozat a GINOP 7.1.2.-15 aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztéséről és a Kunszentmárton újratelepítésének 300. évfordulójáról
 • 170/2017.(VI.21.) határozat A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról
 • 171/2017.(VI.21.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának 30.000.000 Ft össznévértékű Prémium Magyar Államkötvény 2022/J jegyzéséről
 • 172/2017.(VI.21.) határozat „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására a megállapodás aláírásáról
 • 173/2017.(VI.21.) határozat Tulajdonosi hozzájárulás a Karcagi Szakképzési Centrum által benyújtott projekttel érintett önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vonatkozásában
 • 174/2017.(VI.21.) határozat A bölcsőde – óvoda kiköltözés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 175/2017.(VI.21.) határozat A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására benyújtásra kerülő pályázatról
 • 176/2017.(VI.29.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 177/2017.(VI.29.) határozat A Bácsvíz Zrt. 2016. évi beszámolójáról
 • 178/2017.(VI.29.) határozat A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2017-2031) módosításáról
 • 179/2017.(VI.29.) határozat a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról
 • 180/2017.(VI.29.) határozat a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadásáról.
 • 181/2017.(VI.29.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámáról
 • 182/2017.(VI.29.) határozat az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséhez saját forrás biztosításáról
 • 183/2017.(VI.29.) határozat a Dani Margit Sportcsarnok villámvédelmi berendezéseinek kiépítéséről
 • 184/2017.(VI.29.) határozat Kunszentmárton város teljes közigazgatási területére vonatkozó új, digitális településrendezési tervének elkészítésére megindított ajánlatkérési eljárás eredményéről
 • 185/2017.(VI.29.) határozat Az útfelújítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására kért árajánlatokról
 • 186/2017.(VI.29.) határozat Kunszentmárton Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
 • 187/2017.(VI.29.) határozat Az INNO-Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött koncessziós szerződés felmondásáról 
 • 188/2017.(VI.29.) határozat a Szent Anna Katolikus Óvoda részéről az Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye közötti bérleti szerződés módosítása kapcsán felmerült véleményekről
 • 189/2017.(VI.29.) határozat helyi iparűzési  adó mentesség iránti kérelemről
 • ​190/2017.(VI.29.) határozat Kunszentmárton újratelepítésének 300 éves -1719-2019- évfordulója megünnepléséről 
 • 191/2017.(VI.29.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 192/2017.(VI.29.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról