Határozatok - 2017. Május

 • 135/2017.(V.11.) határozat a Kunszentmárton, Csokonai Vitéz Mihály utca szilárd burkolatának felújításának, valamint a Mátyás király u. szilárd burkolatú járda felújítási munkálatainak elvégzésére megindított ajánlatkérési eljárás eredményéről
 • 136/2017.(V.11.) határozat Pályázati felhívás BOBCAT 853 H  típusú gépjármű értékesítésére
 • 137/2017.(V.25.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 138/2017.(V.25.) határozat  Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 139/2017.(V.25.) határozat a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. 2016. évi beszámolójáról
 • 140/2017.(V.25.) határozat a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. részére nyújtott 5.000 e. Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
 • 141/2017.(V.25.) határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról
 • 142/2017.(V.25.) határozat az óvodai csoportbővítés 2017. évi költségeiről
 • 143/2017.(V.25.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámáról
 • 144/2017.(V.25.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
 • 145/2017.(V.25.) határozat a Szeged-Csanádi Egyházmegyével az óvoda épületek használatára kötött szerződések felülvizsgálatának kezdeményezéséről
 • 146/2017.(V.25.) határozat A 2017. évi nyári napközi megszervezéséről
 • 148/2017.(V.25.) határozat Település Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséről
 • 149/2017.(V.25.) határozat Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentése
 • 150/2017.(V.25.) határozat a Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület térségi TDM-hez való csatlakozás jóváhagyásáról 
 • 151/2017.(V.25.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata által Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására benyújtott pályázatról
 • 152/2017.(V.25.) határozat A 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés elfogadásáról
 • 153/2017.(V.25.) határozat a 2017. évi összesített közbeszerzési tervről 
 • 154/2017.(V.25.) határozat A Csokonai utca szilárd útburkolatának és a Mátyás király utca szilárd burkolatú járda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
 • 155/2017.(V.25.) határozat A Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérése, felújítási kivitelezési tervdokumentáció készítése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
 • 156/2017.(V.25.) határozat A Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
 • 157/2017.(V.25.) határozat A régi közúti híd műszaki állapot felülvizsgálatának szükségességéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 • 163/2017.(V.30.) határozat Az önkormányzat tulajdonában álló BOBCAT 853 típusú gépjármű értékesítéséről