Határozatok - 2017. Április

 • 105/2017.(IV.07.) határozat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 56/2017. (III.09.) határozat módosításáról
 • 106/2017.(IV.07.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtásra kerülő pályázatokról
 • 107/2017.(IV.07.) határozat EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
 • 108/2017.(IV.07.) határozat EFOP-2.2.19-17 "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" című pályázati felhíváson való részvételről
 • 109/2017.(IV.27.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 110/2017.(IV.27.) határozat két ülés közötti eseményekről
 • 111/2017.(IV.27.) határozat 2017. első negyedévben befolyt adóbevételek alakulásáról
 • 112/2017.(IV.27.) határozat a 2017.évi felhalmozási céltartalék terhére benyújtott igényekről
 • 113/2017.(IV.27.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének csoportbővítéséről
 • 114/2017.(IV.27.) határozat az óvodai csoportbővítésből adódó feladatok ütemezéséről
 • 115/2017.(IV.27.) határozat az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2013.(XI.13) önkormányzati rendeletmódosítás előkészítéséről 
 • 116/2017.(IV.27.) határozat a 2017. évi sport feladattervről
 • 117/2017.(IV.27.) határozat Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó eljárás eredményéről
 • 118/2017.(IV.27.) határozat Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 
 • 119/2017.(IV.27.) határozat EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című pályázat benyújtásához szükséges helyi ember erőforrás fejlesztési terv elkészítésére fedezet biztosításáról
 • 120/2017.(IV.27.) határozat  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről 
 • 121/2017.(IV.27.) határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről 
 • 122/2017.(IV.27.) határozat a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználása a Köztársaság téri játszótér körbekerítésére
 • 123/2017.(IV.27.) határozat a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználása a Kossuth Lajos utcai fák rekonstrukciójára 
 • 124/2017.(IV.27.) határozat a civil szervezetek részére kiírt pályázatról
 • 125/2017.(IV.27.) határozat 2017. évi lakossági járda felújítási program meghirdetéséről
 • 126/2017.(IV.27.) határozat a helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására pályázati felhívás kiírásáról
 • 127/2017.(IV.27.) határozat a Kunszentmártoni Torna Egylet TAO pályázathoz szükséges önerő kérelméről
 • 128/2017.(IV.27.) határozat a Szilver Táncművészeti Nonprofit Kft. telephely engedélyezéséről
 • 129/2017.(IV.27.) határozat  a Kunszentmárton, Vécsey u. 30. szám alatti ingatlanra tett árverésen kívüli vételi ajánlat eredményéről
 • 130/2017.(IV.27.) határozat a megkötött szerződésekről
 • 131/2017.(IV.27.) határozat Dr. Hegedűs József szakorvos a betegek érdekében végzett kiemelkedő szakmai, gyógyító munkássága elismeréséről
 • 132/2017.(IV.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló pályázat benyújtásáról
 • 133/2017.(IV.27.) határozat Az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „A Nők a családban és a munkahelyen (standard)” elnevezésű pályázaton való részvételről
 • 134/2017.(IV.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról