Határozatok - 2017. Március

 • 56/2017.(III.09.) határozat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
 • 57/2017.(III.09.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által „Kulturális szempontból értékes irodalmi rendezvények megvalósítása” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 

 • 58/2017.(III.16.) határozat  Az EFOP-1.5.3-16  kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhíváson való részvételről
 • 59/2017.(III.16.) határozat  EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhíváson való részvételről

 

 • 60/2017.(III.16.) határozat   A VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhíváson való részvételről
 • 61/2017.(III.16.) határozat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

 

 • 62/2017.(III.16.) határozat Kunszentmárton településrendezési terv módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről

 

 • 63/2017.(III.16.) határozat Az Önkormányzat 2017. évi útépítési-, útfelújítási, járdaépítési tervéről
 • 64/2017.(III.30.) határozat a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

 • 65/2017.(III.30.) határozat két ülés közötti eseményekről

 • 66/2017.(III.30.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzésekről 

 • 67/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzat helyi adóhatóságának 2017.évi adóellenőrzési feladatairól
 • 68/2017.(III.30.) határozat a 2016. évben befolyt adóbevételek alakulásáról és a 2016. évi adóbehajtás eredményéről
 • 69/2017.(III.30.) határozat A víziközmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2016. évi bérleti díj felhasználásáról 

 • 70/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Állami Gazdasági ingatlanok ivóvíz ellátásáról

 • 71/2017.(III.30.) határozat a Település Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről

 • 72/2017.(III.30.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámáról

 • 73/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának 50.000.000 Ft össznévértékű Féléves Kincstárjegy jegyzéséről

 • 74/2017.(III.30.) határozat Az Önkormányzat 2017. évi útépítési-, útfelújítási-, járdaépítési tervének elfogadásáról

 • 75/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó eljárásról

 • 76/2017.(III.30.) határozat a környezetvédelmi alap felhasználásáról

 • 77/2017.(III.30.) határozat az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv jóváhagyásáról

 • 78/2017.(III.30.) határozat a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

 • 79/2017.(III.30.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata, a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Karcagi Szakképzési Centrum közötti Vagyonkezelési Szerződésről

 • 80/2017.(III.30.) határozat Az Önkormányzat tulajdonban álló kunszentmártoni 1058/3 és 1061/1 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadása tárgyú pályázati felhívás eredményéről

 • 81/2017.(III.30.) határozat a Helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására meghirdetett pályázat elszámolásáról

 • 82/2017.(III.30.) határozat a civil szervezetek részére kiírt pályázat feltételeiről

 • 83/2017.(III.30.) határozat I. Világháborús emlékmű felújítására pályázati önerő összegének megemeléséről

 • 84/2017.(III.30.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által „Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyásáról

 • 85/2017.(III.30.) határozat Az EFOP-1.5.3-16  kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

 • 86/2017.(III.30.) határozat Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra önkormányzat általi pályázat benyújthatóságáról

 • 87/2017.(III.30.) határozat a Szent Imre herceg út 25. számú ingatlan előtti járdaburkolás anyagköltségének Önkormányzat általi átvállalásáról

 • 88/2017.(III.30.) határozat Az önkormányzat tulajdonban álló kunszentmártoni 03/1, 03/2 és 03/3 helyrajzi számú ingatlanok használatba adásáról

 • 89/2017.(III.30.) határozat A Tiszazugi LEADER Egyesület részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról

 • 90/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Köztársaság téri szökőkút felújításáról

 • 91/2017.(III.30.) határozat a megkötött szerződésekről

 • 92/2017.(III.30.) határozat A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó vagyon önkéntes vagyonkezelésbe adásának lehetőségéről

 • 94/2017.(III.30.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Bölcsőde tagintézményének nyári zárva tartásáról

 • 95/2017.(III.30.) határozat Pro Urbe Díj és Emlékérem adományozásáról

 • 96/2017.(III.30.) határozat a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról

 • 97/2017.(III.30.) határozat a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról

 • 98/2017.(III.30.) határozat a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról

 • 99/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Közművelődési Díja adományozásáról 

 • 100/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Gazdasági Díja adományozásáról

 • 101/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Egészségügyi és Szociális Díja adományozásáról

 • 102/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Testnevelés és Sport Díja adományozásáról

 • 103/2017.(III.30.) határozat Kunszentmárton Város Közszolgálati Díja adományozásáról