9/2017.(III.31.) Önkormányzati rendelete a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ intézményi térítési díjairól

9/2017.(III.31.) Önkormányzati rendelete a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ intézményi térítési díjairól