PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek és közösségek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a civil szervezetek és közösségek részére az alábbi feltételekkel:

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18. 12 óra

 

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 27. 13 óra

 

A pályázatokat a Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságához címezve kell benyújtani, írásban, zárt borítékban.

 

A pályázatok beadásának helye:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

 

Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 600.000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Pályázatot nyújthat be Kunszentmártonban működő, bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezet, amely az által szervezett, – bárki által látogatható – rendezvényének megtartásához kér támogatást.

 

A benyújtandó pályázat kötelező elemei:

  • pályázati adatlap és nyilatkozat (1. és 2. számú melléklet)
  • a támogatandó rendezvény leírása, programterv (maximum 1 oldal)
  • a támogatandó rendezvény költségvetés tervezete

 

Egy szervezet maximum 2 rendezvényre nyújthat be pályázatot.

 

A pályázatokat az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el várhatóan a 2017. április 27-ei testületi ülésen.

 

A nyertes pályázókkal a támogatás folyósításáról és elszámolásáról az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározásra kerülő időpontig, de legkésőbb 2017. december 31-ig el kell számolni. Az elszámolás keretében a rendezvény 1 oldalas szakmai összefoglalóját, a támogatási összegről számlaösszesítőt és a számlák másolatát kell megküldeni a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának.

 

A pályázati kiírást meg kell jelentetni a helyi írott és elektronikus sajtóban, az önkormányzat honlapján, valamint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. A Pályázati adatlap és a Nyilatkozat formanyomtatványai a www.kunszentmarton.hu/palyazatok weboldalról tölthetők le.

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására

Pályázat fájlok: 
Kifüggesztés napja: 
hétfő, 2017, április 3
Levétel napja: 
péntek, 2017, április 28