28/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

28/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

Módosító rendelet: 23/2017.(XI.24.)