Határozatok - 2017. Január

 • 1/2017.(I.05.) határozat A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

 

 • 2/2017. (I.05.) határozat a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

 

 • 3/2017.(I.05.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester illetményének megállapítására

 

 • 4/2017.(I.05.) határozat Wenner-Várkonyi Attila polgármester költségtérítésének megállapítására

 

 • 5/2017.(I.26.) Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2017. évi költségvetéséről

 

 • 7/2017.(I.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről

 

 • 8/2017.(I.26.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

 

 • 9/2017.(I.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésének megtárgyalásáról

 

 • 10/2017.(I.26.) határozat    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

 • 11/2017.(I.26.) határozat    a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

 • 12/2017.(I.26.) határozat    a Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 • 13/2017.(I.26.) határozat    az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú függelékének módosításáról

 

 • 14/2017.(I.26.) határozat    Kunszentmárton Város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi eszközökkel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

 • 15/2017.(I.26.) határozat    a „Kunszentmártoni HÍR-LAP” újság szerkesztési feladatairól

 

 • 16/2017.(I.26.) határozat    a „Kunszentmártoni HÍR-LAP” nyomdai feladatainak ellátásáról

 

 • 17/2017.(I.26.) határozat    Dél-Alföldi Mosodák Kft. fogyasztót érintő víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról

 

 • 18/2017.(I.26.) határozat    I. Világháborús emlékmű felújítására pályázaton való részvételről

 

 • 19/2017.(I.26.) határozat    a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámáról

 

 • 20/2017.(I.26.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámáról

 

 • 21/2017.(I.26.) határozat    Városi Egészségügyi Központ Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitásának átcsoportosításáról

 

 • 22/2017.(I.26.) határozat    A kunszentmártoni Rákóczi u. 3 szám alatti ingatlanrész vagyonkezelésbe adásáról

 

 • 23/2017.(I.26.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről

 

 • 24/2017.(I.26.) határozat    A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 „Csatornahálózat építése Kunszentmártonon” című projekt garanciális időszakának lezárásáról

 

 • 25/2017.(I.26.) határozat    Elektromos töltőállomás kiépítéséről

 

 • 26/2017.(I.26.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

 • 27/2017.(I.26.) határozat    a Helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására meghirdetett pályázat elszámolásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

 

 • 28/2017.(I.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata részére felajánlott Kunszentmárton, Vécsey u. 30. szám alatti ingatlanról

 

 • 29/2017.(I.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról