Határozatok - 2016. December

328/2016.(XII.01.) határozat    a kommunális adó bevételről és felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
329/2016.(XII.01.) határozat    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
330/2016.(XII.01.) határozat    a belterületi utak felújításáról, kátyúzásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
331/2016.(XII.06.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz  kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
332/2016.(XII.06.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ között kötendő Vagyonkezelési Szerződés elfogadásáról
333/2016.(XII.06.) határozat    a Városgondnokság engedélyezett létszámának módosításáról
334/2016.(XII.06.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámának módosításáról
335/2016.(XII.16.) határozat    két ülés közötti eseményekről
336/2016.(XII.16.) határozat    Kunszentmárton város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkatervéről
337/2016.(XII.16.) határozat    Az önkormányzat 2016. évi évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
338/2016.(XII.16.) határozat    A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretén belül megvalósult ivóvízminőség-javító projekt vagyonmegosztási megállapodásáról 
339/2016.(XII.16.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének újabb módosításáról
340/2016.(XII.16.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
341/2016.(XII.16.) határozat    A laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozására 2016. évre biztosított célelőirányzat felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról
342/2016.(XII.16.) határozat    A laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadásáról