Határozatok - 2014. November

274/2014.(XI.13.) határozat az adó ügyi feladatokról és az adóbevételek alakulásáról
275/2014.(XI.13.) határozat a 2015. évre szóló közvilágítási célú villamos energia versenypiaci beszerzésére megindított eljárás eredményéről
276/2014.(XI.13.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
277/2014.(XI.13.) határozat előterjesztések napirendről történő levételéről
278/2014.(XI.13.) határozat a volt Víziközmű Társulati tagok támogatásáról
279/2014.(XI.13.) határozat Dr. Czuczi Mihály külön juttatásáról
280/2014.(XI.13.) határozat a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámának emeléséről
281/2014.(XI.13.) határozat munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
282/2014.(XI.13.) határozat Kunszentmárton belterületen gázvezeték biztonsági övezetén belüli fák kivágásáról
283/2014.(XI.13.) határozat A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról
284/2014.(XI.13.) határozat Kunszentmárton  1. sz. (B-41OKK) víztermelőkút megszüntetéséről
285/2014.(XI.13.) határozat A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 „Csatornahálózat építése Kunszentmártonon” című projekt garanciális munkáinak helyzetéről
286/2014.(XI.13.) határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
287/2014.(XI.13.) határozat a emléktábla elhelyezéséről
288/2014.(XI.13.) határozat az OEP Észak-alföldi Területi Hivatala által, fizetési meghagyás keretében hozott megtérítésre kötelezésről
289/2014.(XII.27.) határozat két ülés közötti eseményekről
290/2014.(XI.27.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
291/2014.(XI.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata és Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága közötti engedményezési szerződés módosításáról
292/2014.(XI.27.) határozat A Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága között kötött engedményezési szerződéssel kapcsolatos állásfoglalás kérésről
293/2014.(XI.27.) határozat A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága épületének a 2014. évi őszi rendkívüli esőzések okozta károsodásának helyreállítási munkálatairól
294/2014.(XI.37.) határozat A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése” című projektnél a jólteljesítési garancia terhére elvégzett munkákról, a felmerült költségek jóváhagyásáról
295/2014.(XI.27.) határozat Kunszentmárton külterület 0532/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú csatorna Kungyalui (1. sz.)-főcsatornánál, mint befogadónál lévő műtárgyának átépítéséről.
296/2014.(XI.27.) határozat A Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége ideiglenes elhelyezésére vonatkozó helyiségbérleti szerződésről
297/2014.(XI.27.) határozat A Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége ideiglenes elhelyezéséhez szükséges biztonsági rácsok elkészíttetéséről
298/2014.(XI.27.) határozat A Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége ideiglenes elhelyezéséhez szükséges informatikai és telefonhálózat kiépítéséről
299/2014.(XI.27.) határozat A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt helyiség cseréjéről
300/2014.(XI.27.) határozat Kungyalu, Móra F. u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás értékesítéséről
301/2014.(XI.27.) határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
302/2014.(XI.27.) határozat az extrém sport támogatásáról
303/2014.(XI.27.) határozat a Nagykun Kerületi Székház épületegyüttese megyei értéktárba történő felvételének felterjesztéséről
304/2014.(XI.27.) határozat Papp-Kökényesdy Sándorné P. Szeőke Izabella festőművész életműve megyei értéktárba történő felvételének felterjesztéséről
305/2014.(XI.27.) határozat Polecsák Mihály és Polecsák Mihályné, Kunszentmárton, Vasvári Pál u. 16. szám alatti lakosok támogatásáról
306/2014.(XI.27.) határozat A magánszemélyek kommunális adójából befolyt adó felhasználásáról
307/2014.(XI.27.) határozat Rendkívüli támogatási igény benyújtásáról