Határozatok - 2014. Szeptember

209/2014.(IX.11.) határozat    A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az irányítása alá tartózó Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tevékenységéről
210/2014.(IX.11.) határozat    az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról
211/2014.(IX.11.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
212/2014.(IX.11.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
213/2014.(IX.11.) határozat    a bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat tételéről
214/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
215/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
216/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátásáról
217/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítása során a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
218/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítása során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
219/2014.(IX.11.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat benyújtásáról
220/2014.(IX.11.) határozat    A Szarvas Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel "Szolgáltatási szerződés közétkeztetési szolgáltatás ellátására" tárgyú szerződésről
221/2014.(IX.11.) határozat    a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
222/2014.(IX.11.) határozat    Belterületi utakhoz engedélyezési tervdokumentáció készítéséről
223/2014.(IX.11.) határozat    Kunszentmárton közigazgatási területén megépített ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában fizetendő közművesítési hozzájárulásról szóló 77/2011.(III.24.) határozat módosításáról
224/2014.(IX.11.) határozat    A Bácsvíz Zrt. 2013. évi beszámolójáról
225/2014.(IX.11.) határozat    A volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásról szóló tájékoztató elfogadásáról
226/2014.(IX.11.) határozat    a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunszentmártoni Szervezete helyiségbérleti jogáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
227/2014.(IX.11.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről
228/2014.(IX.11.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredményéről
229/2014.(IX.11.) határozat    a „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű projekt kivitelezési munkáinak költsége kivizsgálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
230/2014.(IX.11.) határozat    a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadásáról
231/2014.(IX.11.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése tárgyban  megkötött szállítási szerződésekről
232/2014.(IX.11.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó pályázatokról
233/2014.(IX.11.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
234/2014.(IX.11.) határozat    A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum helyiséghasználatáról
235/2014.(IX.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata részére vételre felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatásról