Határozatok - 2014. Május

109/2014.(V.09.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről
110/2014.(V.09.) határozat    a Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt bekerülési költségének vizsgálatáról
111/2014.(V.09.) határozat    a Képviselő-testület 40/2014.(III.06.) számú határozatának módosításáról
112/2014.(V.30.) határozat    A kunszentmártoni középiskolai képzés megtartására, folytatására irányuló szándék kinyilvánításáról
113/2014.(V.30.) határozat    a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
114/2014.(V.30.) határozat    az önkormányzat pályázatairól
115/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
116/2014.(V.30.) határozat    Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentése
117/2014.(V.30.) határozat    "Kishajó kikötő építése Kunszentmártonban" tárgyú eljárás megindításáról
118/2014.(V.30.) határozat    A Tiszazugi Vízmű Kft. végelszámolása utáni átvett vagyonelemek üzemeltetésre, használatba adásáról
119/2014.(V.30.) határozat    Az Önkormányzat és a Bácsvíz Zrt. között 2009. november 25-én aláírt, 2010. január 1-től hatályos üzemeltetési szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
120/2014.(V.30.) határozat    A kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozásáról
121/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és a kunszentmártoni 2469 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
122/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és kunszentmártoni 3074/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
123/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredményéről és kunszentmártoni 2581/3, 2581/4, 2581/5, 2581/6, 2581/7, 2581/8, 2581/9, 2581/10, 2581/11, 2581/12, helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról
124/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredményéről és kunszentmártoni 1073 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adásáról
125/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
126/2014.(V.30.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
127/2014.(V.30.) határozat    óvodai csoport indításáról
128/2014.(V.30.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ dolgozóinak munkaidő emeléséről
129/2014.(V.30.) határozat    2015. évi kötelezettségvállalásról
130/2014.(V.30.) határozat    A Városgondnokság kérelme lakbér tartozás eltörlésére
131/2014.(V.30.) határozat    Közterület-használati díj elengedéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
132/2014.(V.30.) határozat    Vízi közmű Társulat megszűnésével kapcsolatosan keletkezett Önkormányzati követelésekről
133/2014.(V.30.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt építési beruházásához kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban  megkötött megbízási szerződésről
134/2014.(V.30.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2013. évi beszámolójáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
135/2014.(V.29.) határozat    az Erdőtér 27. szám és a Táncsics utca 10. szám alatti lakóingatlanoknál szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulás költségeinek elengedéséről
136/2014.(V.29.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
137/2014.(V.30.) határozat    óvodai csoport indításáról
138/2014.(V.30.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról