Határozatok - 2014. Április

86/2014.(IV.02.) határozat    az Ipari Park területén rendelkezésre álló transzformátor állomásról történő csatlakozási teljesítmény lekötésének engedélyezéséről
87/2014.(IV.14.) határozat    az Interplex Hungary Kft. vételi ajánlatáról
88/2014.(IV.14.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Idősek Otthona felújításával kapcsolatos kérelméről
89/2014.(IV.24.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásra való alkalmasságról szóló döntésről
90/2014.(IV.24.) határozat    a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerák beszerzésére pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatás napirendről történő levételéről
91/2014.(IV.30.) határozat    a köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről
92/2014.(IV.30.) határozat    az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
93/2014.(IV.30.) határozat    a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
94/2014.(IV.30.) határozat    a szociális nyári gyermekétkeztetésről
95/2014.(IV.30.) határozat    intézményi létszámok módosításáról
96/2014.(IV.30.) határozat    a „Könnyűzene komolyan” koncertek a kunszentmártoni Bartók Teremben című pályázat benyújtásának engedélyezéséről
97/2014.(IV.30.) határozat    a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamerák beszerzésére pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
98/2014.(IV.30.) határozat    Szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére ingatlantulajdonos által megfizetett érdekeltségi (közműfejlesztési) hozzájárulás visszafizetéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
99/2014.(IV.30.) határozat    a Jászkun kapitányok nyomában c. projekt konzorciumi megállapodásának módosításáról
100/2014.(IV.30.) határozat    a civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálásáról
101/2014.(IV.30.) határozat    a Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság SZMSZ módosítási kérelméről
102/2014.(IV.30.) határozat    a Képviselő-testület 41/2014.(III.06.) számú határozatának módosításáról
103/2014.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozása a Körösök Völgye Natúrparkhoz, a hivatalos Natúrpark név- és címhasználatra vonatkozó kérelem támogatása
104/2014.(IV.30.) határozat    A kishajó kikötő megvalósulásáról szóló tájékoztató
105/2014.(IV.30.) határozat    A sporttelepen lévő fák kivágásáról tájékoztató
106/2014.(IV.30.) határozat    „Tégy egy lépést az egészségedért”- Az egészség kincs, ezért tegyünk érte, hogy megőrizzük" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybe vétele tárgyban megkötött megbízási szerződésről
107/2014.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
108/2014.(IV.30.) határozat    a Kunszentmárton, Kölcsey u. 4-6. 1. em. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról